De evolutietheorie uitleggen

Hoe leg je de evolutietheorie uit aan leerlingen die de evolutietheorie niet willen aannemen? Biologieleraar Alexandre Meijer en hoogleraar biologie Kerst Boersma gaan in gesprek.

4 december 2013 | praktijk | vo

Collegiale Consultatie

Collega?s bieden hulp bij didactisch/pedagogisch handelen in de klas.

bijgewerkt op 29 juni 2009 | praktijk | vo | mbo

Virtual reality zorgt voor leerzame en realistische praktijksituaties

Met virtual reality in de klas zien leerlingen een gesimuleerde en realistische 3D-werkelijkheid die ze in de klas normaal gesproken niet kunnen meemaken.

8 april 2019 | praktijk | vo

Hoe biedt virtual reality meerwaarde voor de rekenles?

Virtual reality maakt het mogelijk lastige rekenonderwerpen uit het echte leven te ervaren in het klaslokaal. Bijvoorbeeld kaartlezen en het metriek stelsel.

18 januari 2019 | praktijk | vo | mbo

Zelfevaluatie-instrument biedt leerling en leraar houvast bij leren onderzoeken

Met het zelfevaluatie-instrument verbeteren leerlingen eenvoudig de kwaliteit van hun onderzoek. Leraren gebruiken het voor formatieve feedback of beoordelen van onderzoek.

9 juli 2018 | praktijk | vo

Kleine klas helpt havo- en vwo-leerling met gedragsproblemen

Op het Matrix Lyceum in Drachten krijgen havo- en vwo-leerlingen met een ondersteuningsbehoefte extra begeleiding in een kleine klas. Zo worden ze beter voorbereid om zelfstandig in de maatschappij te kunnen functioneren.

14 juni 2018 | praktijk | vo