Feedback vragen aan leerlingen verbetert pedagogisch klimaat

Het pedagogisch klimaat in de klas verbetert als de leraar meer feedback vraagt aan leerlingen, bijvoorbeeld met een feedbackscan.

bijgewerkt op 26 maart 2019 | praktijk | po | vo

Contact tussen leraar en leerling belangrijk voor pedagogisch klimaat

Goed contact met leerlingen is belangrijk om te kunnen leren. Hoe zorg je als leraar voor een goed pedagogisch klimaat in de klas?

bijgewerkt op 8 februari 2019 | praktijk | po | vo | mbo | so

Digitaal belonen met ClassDojo: hoe werkt dat?

Een goed pedagogisch klassenklimaat creƫren door belonen van positief gedrag met de app ClassDojo.

bijgewerkt op 17 juli 2020 | praktijk | po | vo

Herstelrecht – veiligheid op school

De overheid investeert in sociale veiligheid op scholen.

bijgewerkt op 7 februari 2013 | onderzoek | vo

Hoe verloopt de sociaal-emotionele ontwikkeling op de basisschool?

De sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen op de basisschool verloopt in fases en als leraar heb je daar veel invloed op, bijvoorbeeld door te zorgen voor een veilig klimaat in de klas

bijgewerkt op 30 oktober 2017 | praktijk | po

Dragen spel en beweging bij aan sociaal en emotioneel leren?

Spel en beweging kunnen een positieve invloed hebben op zowel de leerprestaties van kinderen als op hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit is wel afhankelijk van het sociale klimaat waarbinnen de activiteiten plaatsvinden.

bijgewerkt op 1 april 2019 | onderzoek | po | vo | mbo | so