Dragen spel en beweging bij aan sociaal en emotioneel leren?

Spel en beweging kunnen een positieve invloed hebben op zowel de leerprestaties van kinderen als op hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit is wel afhankelijk van het sociale klimaat waarbinnen de activiteiten plaatsvinden.

bijgewerkt op 1 april 2019 | onderzoek | po | vo | mbo | so

Relatie binnen- en buitenschools leren

Buitenschoolse activiteiten hebben een goede begeleiding nodig. Met praktijkvoorbeelden over de waarde van participerend leren.

bijgewerkt op 4 juni 2013 | onderzoek | po | vo

Hoe zit het met sociale media thuis en in de klas?

Hoe kun je sociale media op een goede manier inzetten in de les? En hoe gebruiken leerlingen zelf sociale media thuis en bij hun huiswerk?

bijgewerkt op 3 augustus 2017 | praktijk | po | vo | mbo | so

Burgerschapsvorming in school

In dit artikel worden onderzoek, inzichten en handreikingen verzameld over de invulling van burgerschapsvorming op school. De rol van de leraar is daarbij cruciaal.

bijgewerkt op 4 juni 2013 | onderzoek | po | vo | mbo

Leraren kunnen leerlingen helpen bij het ontwikkelen van hun identiteit

Heeft het onderwijs een rol bij de identiteitsontwikkeling van jongeren? Een overzichtsstudie laat zien hoe leraren en scholen leerlingen hierbij kunnen ondersteunen.

1 februari 2018 | onderzoek | vo

Docentgedrag binnen Montessorionderwijs

Over een observatie-instrument, waarmee in kaart gebracht kan worden of docenten handelen volgens de principes van het Montessorionderwijs.

bijgewerkt op 1 juni 2016 | onderzoek | vo