De Gezonde School

lerarenredactie | bijgewerkt op 20 september 2016

Een Gezonde School is een school die aandacht heeft voor de gezondheid van zijn leerlingen, maar ook van de medewerkers en de omgeving om de school heen. Hierbij kun je denken aan veel bewegen en een gezond ‘tien uurtje’, maar ook een pestprotocol, gezonde traktaties, rookbeleid en seksuele voorlichting kunnen bijdragen aan een gezond leefklimaat.

De Gezonde School

De Gezonde School is in het leven geroepen om scholen handvatten te bieden om de gezondheid op scholen beter te organiseren. Veel scholen hebben gezondheidsprojecten, maar dat zijn vaak losse projecten die verder niet in de school zijn geïmplementeerd. De Gezonde School kan helpen om de basisregels met betrekking tot gezondheid vast te leggen. Dit kan op een structurele manier  door activiteiten rondom gezondheid schoolbreed af te spreken. Of op een integrale manier door op verschillende niveaus aandacht te besteden aan gezondheid.

Aandacht op alle niveaus

De Gezonde School onderscheidt verschillende niveaus:

 • signalering
 • gezondheidseducatie
 • schoolomgeving
 • schoolbeleid

Een thema moet op alle vier de niveaus aandacht krijgen.

Thema’s en behoeftes

Er zijn verschillende thema’s waar je als school aandacht aan kunt besteden. Bijvoorbeeld: voeding, bewegen en sport of roken en alcohol. Als je een Gezonde School wilt worden is het belangrijk dat je begint met één of twee thema’s goed neer te zetten. Het is namelijk onmogelijk om gelijk op alle vlakken goed te scoren. Om een goede keuze te maken voor het juiste thema kun je als schoolteam kijken naar de behoeftes van je leerlingen en medewerkers. De GGD kan een school hierin steunen. Zij kunnen aan de hand van onderzoeksresultaten aangeven waar op jouw school de problemen liggen met betrekking op gezondheid.

Vignet

Basisscholen die structureel en planmatig aan gezondheidsbevordering werken kunnen sinds 25 januari 2011 het vignet Gezonde School aanvragen en zich profileren als Gezonde School. Het vignet Gezonde School bestaat uit verschillende thema’s:

 • bewegen en sport
 • voeding
 • welbevinden en sociale veiligheid
 • relaties en seksualiteit
 • roken en alcohol
 • milieu en natuur
 • fysieke veiligheid

De school is vrij om te kiezen op welke thema’s het vignet aangevraagd wordt. Op die manier wordt gewerkt aan thema’s die de school het meest belangrijk vindt. Je kunt als school meerdere vignetten aanvragen.

Hoe kom je als school in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor het vignet Gezonde School moet uw schoollocatie voldoen aan de wettelijke eisen (basisvoorwaarden) die van invloed zijn op de gezondheid van leerlingen, de medewerkers en de schoolomgeving. Genoemde documenten dienen op school aanwezig te zijn en hoeven niet te worden toegevoegd bij de aanvraag van het vignet Gezonde School. Voorbeelden hiervan zijn een klachtenregeling voor ouders en personeel, een effectief verzuimbeleid, het hebben van een veiligheidsplan en het voldoen aan de Arbo-wetgeving.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.