Scrum

lerarenredactie | bijgewerkt op 10 september 2017

Docenten krijgen in de video Scrum op school een didactisch hulpmiddel aangeleverd dat bijdraagt aan de samenwerking tussen leerlingen en aan de differentiatie binnen een klas.

Bij Scrum in de klas wordt een groot project of een lessenserie opgedeeld in kleine stukjes (sprints). De leerlingenteams werken stap voor stap de prioriteitenlijst af en houden de voortgang bij op hun scrumbord. Op die manier ontstaat goed inzicht in het werk. Na elke sprint kunnen de leerlingen hun prioriteitenlijst bijstellen. Ook verbeteren de teams dan hun tussenproducten en hun samenwerking. Zo kan tijdig bijgestuurd worden en wordt het team steeds beter.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.