Nederlands onderwijs aan kinderen van nieuwkomers kan veel beter

Het onderwijs aan kinderen van nieuwkomers in Nederland kan veel beter, door meer samen te werken met onderzoekers en bestaande kennis te gebruiken.

7 juni 2019 | onderzoek | po | vo

Hoe stimuleer je het leesplezier van leerlingen?

Leesplezier heeft invloed op leesvaardigheid. Hoe groter het leesplezier, hoe meer leerlingen lezen en hoe beter de leesvaardigheid. Lees de tips.

bijgewerkt op 15 juni 2021 | praktijk | po | vo

Geïntegreerd taalonderwijs maakt de taalles leuk en effectief

Verbinden van taaldomeinen maakt de taalles effectief. SLO biedt met het project Taaldomeinen in samenhang ontwerpprincipes en criteria voor het ontwerpen van geïntegreerd taalonderwijs.

bijgewerkt op 18 februari 2020 | praktijk | po

Echte lezers maak je in de klas

Elke dag samen lezen maakt van alle leerlingen echte lezers. Maar hoe doe je dat naast een overvol lesprogramma?

23 september 2020 | praktijk | po

Een lezing over begrijpend lezen door Dr. Kees Vernooy

Hoe geef je effectief begrijpend leesonderwijs? Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van begrijpend lezen? Bekijk de lezing van Kees Vernooy, lector effectief taal- en leesonderwijs.

10 maart 2017 | praktijk | po | vo | mbo | so

Interactief voorlezen met digitale prentenboeken vergroot woordenschat

Voorlezen helpt om de woordenschat en het verhaalbegrip van kleuters te vergroten. Dat kan ook met digitale prentenboeken.

bijgewerkt op 1 juni 2021 | onderzoek | po

Leraar24 is een samenwerking van