Cluster 2 voor dove en slechthorende kinderen of kinderen met een taalontwikkelingsstoornis

Dove en slechthorende kinderen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis vallen onder het onderwijs van cluster 2.

bijgewerkt op 16 maart 2020 | praktijk | so

Leerproces sturen met formatief toetsen

Met formatieve toetsen bij taal en lezen beter zicht krijgen op wat leerlingen nodig hebben om goed te kunnen leren.

bijgewerkt op 28 september 2015 | onderzoek | po | vo | mbo

Vakoverstijgend leren in een CSI-project

Een spannend vakoverstijgend CSI-project op een vo-school waar ook meerbegaafde 8e groepers van de basisschool aan mee kunnen doen, leert leerlingen onderzoekend leren

bijgewerkt op 16 september 2020 | praktijk | po | vo

Scaffolding daagt leerlingen uit tot zelfstandig leren

Scaffolding is een manier van instructie, waardoor leerlingen zelfstandig leren leren en steeds een stapje verder komen in hun leerproces.

bijgewerkt op 1 juni 2021 | praktijk | po | vo | mbo | so

Leerlingen met dyslexie geven tips aan leraren

Leerlingen vertellen hoe dyslexie bij hen is ontdekt en welke hulp ze hebben gekregen. Ze geven leraren tips voor het omgaan met dyslexie.

bijgewerkt op 19 september 2019 | praktijk | po | vo | mbo | so

Achterstand leerlingen met een migratieachtergrond verkleinen

Migrantenkinderen hebben soms een andere onderwijsaanpak nodig. In dit artikel vind je tips en informatie over onderwijs aan leerlingen met een migratieachtergrond.

bijgewerkt op 20 mei 2019 | praktijk | po | vo | mbo | so

Leraar24 is een samenwerking van