Wat betekent speciaal onderwijs op een cluster 4-school?

Cluster 4-scholen in het speciaal onderwijs zijn voor leerlingen met ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek.

bijgewerkt op 1 juni 2021 | praktijk | so

Het aanleren van sociale vaardigheden in het ZML-onderwijs

Om goed mee te kunnen in de maatschappij moeten kinderen sociaal wenselijk gedrag leren. Dit kun je doen met de STIP-methode, die speciaal bedoeld is voor het ZML-onderwijs.

bijgewerkt op 17 juni 2020 | praktijk | po

Effectiever onderwijs en minder stress door goede relatie met leerlingen

Zowel de leraar als de leerling heeft baat bij een goede onderlinge relatie: het leidt tot meer welbevinden en betere prestaties. Hoe zorg je daarvoor?

bijgewerkt op 11 september 2020 | onderzoek | vo

Orde houden in speciaal onderwijs door structuur te bieden

Orde houden in de klas betekent dat je als leraar duidelijk en consequent moet zijn en structuur en regels moet aanbieden aan de leerlingen.

bijgewerkt op 29 mei 2021 | praktijk | po | vo | mbo | so

GIP-model toepassen in het speciaal onderwijs

De leraar krijgt meer tijd voor instructie en begeleiding op maat en de leerling meer grip op het eigen handelen met het GIP-model. Lees meer over het model.

bijgewerkt op 29 juli 2020 | praktijk | so

Sociale vaardigheden trainen in het speciaal onderwijs

Hoe geef je op een concrete en eigentijdse wijze aandacht aan sociale vaardigheden in het praktijkonderwijs?

bijgewerkt op 3 juni 2021 | praktijk | so

Leraar24 is een samenwerking van