Werkplekleren volgens het boekje

Een goede inrichting van werkplekleren is van groot belang, wil dit leren effectief zijn. Elf regels voor de organisatie van een leerwerkplek.

bijgewerkt op 24 oktober 2018 | onderzoek | vo | mbo

Meer kansen voor vso-leerlingen met vmbo-diploma

Met goede samenwerking tussen het speciaal en regulier voortgezet onderwijs kunnen meer leerlingen een diploma kunnen halen en doorstromen naar het mbo. Lees meer en bekijk de video.

bijgewerkt op 18 juni 2020 | praktijk | vo | so

Leerlingen maken lesvideo’s met FAQ’s voor elkaar

In het project Leerlingen voor leerlingen maken ouderejaars lesvideo’s over veelvoorkomende vragen per vak voor medeleerlingen in de onderbouw. Lees meer over dit project.

bijgewerkt op 18 juni 2020 | praktijk | vo

Flexibel onderwijs op afstand

Met inzet van digitale middelen kunnen leerlingen die fysiek niet naar school kunnen komen toch onderwijs volgen. Lees meer over onderwijs op afstand met ict.

bijgewerkt op 13 maart 2020 | praktijk | po | vo | mbo | so

Cultuur in de Spiegel biedt basis voor cultuuronderwijs

Het onderzoeksproject Cultuur in de Spiegel biedt een theoretisch kader en handreikingen voor het ontwikkelen van cultuuronderwijs.

bijgewerkt op 21 juni 2016 | onderzoek | po | vo | so

Geleerde lessen van het mentoraat op afstand

Gesloten scholen dwongen mentoren hun leerlingen op afstand te begeleiden. Niet altijd makkelijk, maar toch leidde het ook tot verrassende inzichten.

bijgewerkt op 29 mei 2020 | praktijk | vo | mbo

Leraar24 is een samenwerking van