10 x zo leer je leerlingen leren

Leren leren is een kunst op zich. Hoe zorg je dat leerlingen het beste uit zichzelf kunnen halen? Motiveer ze op een goede manier te leren met deze 10 tips.

12 mei 2021 | vo | mbo

Hoe bereid je vso-leerlingen voor op wonen, werken en vrije tijd?

Een belangrijk onderdeel van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) is leerlingen voorbereiden op het zo zelfstandig mogelijk meedraaien in de maatschappij.

bijgewerkt op 14 januari 2021 | praktijk | so

School en pedagogische visie in de praktijk

Scholen kunnen onderwijs vanuit een pedagogische of levensvisie verzorgen. Neem een kijkje in de klas op een Freinet-, Montessori-, Vrije- en democratische school.

bijgewerkt op 11 december 2020 | praktijk | po

Beter onthouden en reflecteren met een beeldsamenvatting

Met een beeldsamenvatting of tekening onthouden leerlingen beter wat ze geleerd hebben en het geeft de leraar meer inzicht in het leerproces. Lees de tips.

bijgewerkt op 16 juni 2020 | praktijk | vo

Gepersonaliseerd leren motiveert leerlingen en leraren

Met een gepersonaliseerd lesprogramma ontwikkelen leerlingen op basisschool Talent.nl hun talenten. De leraren coachen hen bij het behalen van de doelen.

bijgewerkt op 15 april 2020 | praktijk | po

Kind-coachgesprek: met goede feedback leerdoelen halen

Hoe coach je leerlingen bij het stellen en behalen van hun eigen leerdoelen? En hoe kunnen leerlingen elkaar coachen? Goede feedback blijkt een belangrijke voorwaarde.

bijgewerkt op 4 juni 2019 | praktijk | po

Leraar24 is een samenwerking tussen