Meer coachen dan uitleggen bij de nieuwe praktijkgerichte leerweg

Met de nieuwe praktijkgerichte leerweg van het vmbo verandert de rol van de leraar. Leerlingen coachen wordt belangrijker dan uitleg geven.

23 november 2020 | beleid | vo

Directe instructie leidt tot betere leerlingresultaten

Onderzoek toont aan dat directe instructie een effectieve manier is om kennis over te dragen en vaardigheden aan te leren. Lees meer over het directe instructie-model en onderzoek daarnaar.

25 september 2020 | onderzoek | po | vo | mbo | so

Studenten helpen leerlingen met het wegwerken van leerachterstanden

Studenten helpen kansenongelijkheid in het onderwijs tegen te gaan door het geven van bijles aan scholieren in het voortgezet onderwijs.

23 september 2020 | beleid | vo

IB’ers goed inzetten helpt bij vormgeven passend onderwijs

Intern begeleiders (IB’ers) komen te weinig toe aan hun eigenlijke taak: het begeleiden van leraren. Dit blijkt uit onderzoek. Wat is hieraan te doen?

4 september 2020 | onderzoek | po | vo | so

Hoe effectief is blended learning?

Blended learning, een mix van face-to-face en ict-ondersteund onderwijs, kan positief uitpakken voor de leerresultaten. Hoe zet je dit als leraar goed in?

13 juli 2020 | onderzoek | po | vo | mbo | so

Leerlingen activeren tijdens een online les

Hoe betrek je leerlingen tijdens online lessen? Het begint bij het denken in leeractiviteiten in plaats van traditionele lessen.

bijgewerkt op 16 december 2020 | praktijk | vo | mbo

Leraar24 is een samenwerking tussen