Meervoudige intelligentie: logisch-mathematisch

Wat is logisch-mathematische intelligentie en hoe activeer je deze intelligentie in de les?

bijgewerkt op 21 juni 2017 | praktijk | po | vo | mbo

Hoogbegaafde leerlingen uitdagen met de Taxonomie van Bloom

Met de Taxonomie van Bloom daag je hoogbegaafde leerlingen uit door aandacht te schenken aan de denkvaardigheden analyseren, evalueren en creëren.

bijgewerkt op 11 december 2019 | praktijk | po | vo

Hoe actueel is de meervoudige intelligentietheorie van Gardner?

De Amerikaanse onderwijspsycholoog Howard Gardner vindt de principes van meervoudige intelligentie nog steeds actueel omdat ze kunnen helpen bij talentontwikkeling van leerlingen.

bijgewerkt op 10 maart 2020 | praktijk | po | vo

Autisme Spectrum Stoornis: zo ga je ermee om als leraar

Reguliere scholen kunnen met aanpassingen in de organisatie en didactiek leerlingen met ASS of ADHD passend onderwijs bieden.

bijgewerkt op 19 december 2019 | praktijk | po | vo | mbo | so

Peuters en kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong uitdagen in de plusklas

Hoe kun je peuters en kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong uitdagen? De peuter- en kleuterplusklas biedt uitkomst. Een initiatief uit het LerarenOntwikkelFonds (LOF).

16 maart 2017 | praktijk | po

Hoe stimuleer je kwaliteiten van excellente studenten?

Excellentie in onderwijs staat hoog op de agenda. Maar wanneer is een student excellent? En hoe kun je kwaliteiten van excellente studenten stimuleren?

6 september 2017 | onderzoek | vo | mbo

Leraar24 is een samenwerking tussen