Een lezing over begrijpend lezen door Dr. Kees Vernooy

Hoe geef je effectief begrijpend leesonderwijs? Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van begrijpend lezen? Bekijk de lezing van Kees Vernooy, lector effectief taal- en leesonderwijs.

10 maart 2017 | praktijk | po | vo | mbo | so

Wat is het belang van cultuuronderwijs?

Cultuuronderwijs is doelbewust leren over kunst, media en erfgoed via gerichte instructie. Lees meer over het belang van cultuuronderwijs.

bijgewerkt op 18 april 2020 | onderzoek | po | vo | mbo | so

Met deze spellen motiveer je leerlingen het nieuws te volgen

Hoe stimuleer je meer kennis over het nieuws bij leerlingen? Lucelle Deneer ontwikkelde actualiteitenspellen waarmee ze leerlingen stimuleert het nieuws te volgen.

bijgewerkt op 17 september 2019 | praktijk | vo | mbo

Differentiatie is ook effectief voor rekenonderwijs in het mbo

Differentiëren bij rekenen in het mbo is moeilijk. Het model van convergente differentiatie biedt leraren houvast en leidt tot betere prestaties. Lees meer.

bijgewerkt op 9 september 2020 | onderzoek | mbo

Klinisch redeneren voor verzorgenden

Voor verzorgenden en helpenden kan klinisch redeneren houvast bieden in onverwachte situaties.

bijgewerkt op 17 december 2015 | praktijk | mbo

Leren rekenen met beelden

Voor veel leerlingen zijn rekenopgaven te talig. Opgaven met beelden worden vaak beter gemaakt, blijkt uit onderzoek. Lees meer over het onderzoek.

bijgewerkt op 21 juli 2020 | onderzoek | po | vo | mbo

Leraar24 is een samenwerking tussen