29 artikelen gevonden

Curriculumontwikkeling in Finland Dit artikel bevat een video

praktijk

Dit dossier bevat informatie omtrent het onderwijssysteem en de status van de leraar in Finland.

po vo mbo so

Hoe integreer je so en sbo op school? Dit artikel bevat een video

praktijk

Speciaal basisonderwijs en cluster 3 en cluster 4-onderwijs werken samen waardoor de leerlingen hun talenten beter ontwikkelen en de kwaliteit van onderwijs verbetert.

so

Wanneer ben je als leraar ict-bekwaam?

praktijk

Wanneer ben je als leraar ict-bekwaam? Op welke manieren kan een leraar ict kunnen inzetten in zijn les? De handreiking ict-bekwaamheid van Kennisnet belicht de onderdelen digitale geletterdheid, leersituatie, organisatie en professionalisering.

po vo mbo so

Hoe kunnen scholen de betrokkenheid van ouders thuis versterken?

onderzoek

De mate waarin ouders thuis betrokken zijn bij school is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Leraren schatten die ouderbetrokkenheid soms verkeerd in.

po vo mbo so

Integratieklas als goede vorm van passend onderwijs Dit artikel bevat een video

praktijk

In een integratieklas bieden het regulier en speciaal onderwijs gezamenlijk maatwerk aan leerlingen die extra zorg of ondersteuning nodig hebben.

po so

Kleine klas helpt havo- en vwo-leerling met gedragsproblemen Dit artikel bevat een video

praktijk

Op het Matrix Lyceum in Drachten krijgen havo- en vwo-leerlingen met gedragsproblemen extra begeleiding in een kleine klas. Lees welke aanpak deze school hanteert.

vo

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en idee├źn voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.