Rolwisselend onderwijzen – po

lerarenredactie | bijgewerkt op 09 november 2010

Rolwisselend onderwijzen is een effectieve methode om leesstrategieën aan te leren. Kenmerkend voor deze vorm van wederkerend onderwijzen is dat een leerling wordt aangemoedigd mee te doen aan een groepsactiviteit, voordat hij de activiteit zelfstandig uit kan voeren. Hij wordt gestimuleerd een stapje verder te zetten dan hij zelfstandig kan, de zogenaamde zone van naaste ontwikkeling. Leerlingen worden daarbij ondersteund door een expert, een rol die zowel de leraar als een medeleerling kan aannemen. De expert heeft dus een voorbeeldfunctie.

Bij rolwisselend onderwijzen werken leerlingen in kleine groepen. Ze maken daarbij gebruik van groepsdiscussietechnieken. De leraar geeft het voorbeeld, terwijl de discussies in de groepjes worden geleid door een leerling.

De strategie bestaat uit vier componenten:

  1. Samenvatten: alle leerlingen uit de groep lezen een tekst
    de leider vat de tekst samen. De andere leerlingen voegen, onder begeleiding van de leraar, dingen toe.
  2. Vragen stellen: de leider stelt vragen over de tekst, de andere leerlingen beantwoorden
    de vragen en helpen bij het herkennen van belangrijke informatie in de passage.
  3. Verhelderen: de leider probeert verwarrende punten in de passage op te helderen. Hij kan ook andere leerlingen aanwijzen dit te doen.
  4. Voorspellen: De leider vraagt voorspellingen te geven over wat er in het volgende deel van de tekst zal gebeuren.

Het voordoen van strategieën en het ondersteunen door voorbeelden zijn van groot belang. Leerlingen leren op deze manier dat begrijpend lezen een constructief en dus actief proces is. Ze leren geheugenstrategieën gebruiken en zijn zowel uitvoerder als criticus, waardoor hun inzicht groter wordt.

In deze video toont leraar Bas Meijer van de Piusschool in Abcoude hoe je rolwisselend onderwijzen goed uitvoert.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.