praktijk
po
vo
mbo
so

Weerbaarheidstraining Rots en Water

Rots & Water is een weerbaarheidstraining. Het programma gaat uit van psychofysieke didactiek: via veel fysieke oefening worden mentale en sociale vaardigheden aangereikt en verworven. Het fysieke programma wordt ondersteund door korte groepsgesprekken, waarin ruimte is voor zelfreflectie en korte opdrachten.

 • Embedcode

Rots&Water

 heeft meervoudige doelstellingen en een breed pedagogisch perspectief. Mensen leren zich onafhankelijk op te stellen (Rots) en eigen keuzes te maken, maar ook hoe met anderen samen te werken, spelen en leven (Water). In deze video laat Bertha Verschueren, trainer Rots & Water, zien hoe zij Rots & Water gebruikt bij autistische leerlingen. “Het besef dat ze zelf meester zijn in hun eigen leven, dat is misschien wel het kostbaarste wat ik ze daarin meegeef.”

Het programma

Rots & Water richt zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling van basisschoolkind, puber en adolescent. Het programma is geschikt voor de bovenbouw po en voor voortgezet en hoger onderwijs.

De bouwstenen van Rots & Water zijn:

 1. Zelfbeheersing
 2. Zelfreflectie
 3. Zelfvertrouwen

Met deze bouwstenen als basis wordt gewerkt aan de thema’s veiligheid, assertiviteit, communicatie, en het vinden van een eigen weg, die met anderen verbindt en richting geeft.

Het Rots & Water-programma kan behulpzaam zijn in het begeleiden van leerlingen met autismespectrumstoornissen (ASS). Doelstellingen zijn:

 • bewustwording van eigen emoties en energie;
 • het uiten en leren kanaliseren van emoties en energie;
 • omgaan met spanning en spannende situaties;
 • eigen grenzen leren aanvoelen en aangeven en inzicht verwerven in andermans grenzen;
 • gevoel krijgen voor tastverhoudingen;
 • het vergroten van de concentratieboog;
 • fysiek en mentaal incasseringsvermogen vergroten;
 • het eigen gedrag beter leren sturen.
Thema

Pedagogiek

Onderwerpen

Sociale veiligheid


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.