Gebruik je professionele ruimte voor je persoonlijke ontwikkeling
praktijk
po

Gebruik je professionele ruimte voor je persoonlijke ontwikkeling

Hoe geven leraren vorm aan hun eigen professionele ruimte? Basisschool ‘t Venne werkt met opbrengstgericht leren aan de ontwikkeling van leraren. Leraren kunnen in persoonlijke ontwikkelplannen aangeven wat ze nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. Zo benutten ze hun professionele ruimte voor hun eigen ontwikkeling.

  • Deze video kan worden embed

Opbrengstgericht werken houdt in dat een school systematisch en doelgericht werkt aan het maximaliseren van de leerprestaties van de kinderen en de effectiviteit van het onderwijs. De school stelt doelen ten aanzien van de leerprestaties, richt het onderwijsprogramma en –proces daarop in, meet de opbrengsten, analyseert en interpreteert de gegevens en stelt afhankelijk van de resultaten het onderwijsprogramma bij. Ook professionalisering van leraren is er een onderdeel van.

Leraren aan zet om zich te ontwikkelen

Basisschool ’t Venne in Nieuw Vennep wil leraren helpen zich te ontwikkelen, zodat zij sterker staan om de onderwijsresultaten te verhogen. De leraren formuleren individuele en gezamenlijke doelen en bepalen zelf hun leerroute en de manier waarop zij hun vaardigheden willen verbeteren om de leeropbrengsten van de kinderen te verhogen. De school werkt met een halfjaarlijkse ontwikkelcyclus, waarin de ontwikkeling van leerkrachtvaardigheden rechtstreeks is gekoppeld aan de ontwikkeling van de school.

Resultaten van professionalisering

Deze manier van opbrengstgericht werken met de nadruk op professionalisering van leraren, heeft geleid tot betere resultaten op het vakgebied waar zij hun aandacht op hebben gericht. De leerkrachten zijn zich bewust geworden van hun eigen belangrijke rol in het leerproces van de leerlingen. De verbetering van hun vaardigheden is terug te zien in de objectieve meetgegevens van het cito-leerlingvolgsysteem en dat heeft een motiverend effect. Daarnaast geven de leerkrachten aan geen verzwaring van hun taak te ervaren, doordat de aandacht steeds gericht wordt op één leerstofonderdeel en één leerkrachtvaardigheid.

Meer weten?

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.