praktijk
po

Spelstimulering: van manipulerend spel naar rollenspel

Rollenspel bevordert de taal-denk-ontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Leerlingen die rollenspel spelen, leren perspectief nemen, ze leren om zich in te leven in een ander. Ze leren denken over het denken van een ander (theory of mind). Hoe complexer het spel, hoe complexer de taal. Enerzijds leren leerlingen taal door samen te spelen en anderzijds heb je taal nodig om samen te kunnen spelen. In deze video zie je in welke opeenvolgende fases een leerling tot rollenspel komt: van manipulerend spel naar doen alsof en uiteindelijk naar rollenspel.

  • Embedcode
Thema

Didactiek

Onderwerpen

Spelend leren


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.