Peuters en kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong uitdagen in de plusklas
praktijk
po

Peuters en kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong uitdagen in de plusklas

Sommige peuters en kleuters ontwikkelen zich sneller en zijn nieuwsgieriger dan andere leerlingen. Op basisschool De Appelgaard zijn ze daarom begonnen met een plusklas voor peuters en kleuters. Via onderzoekend en ontwerpend leren komen ze tegemoet aan de ontwikkelingsvoorsprong van deze jonge leerlingen. Lees meer over het herkennen en uitdagen van deze leerlingen.

 • Deze video kan worden embed

Alieke de Jong, leraar van groep 1, 2 en 3 zette een plusklas voor peuters en kleuters op. Zij vindt het belangrijk om peuters en kleuters gezamenlijk extra lessen aan te bieden omdat zij op die manier veel van elkaar kunnen leren en de overgang van de peuterspeelzaal naar de basisschool soepeler verloopt. Ook voorkom je dan in een vroeg stadium het risico van onderpresteren.

Kenmerken van kleuters en peuters met een ontwikkelingsvoorsprong

Hoe herken je een peuter of kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong? Een peuter of kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong:

 • kan grote denkstappen maken
 • is snel van begrip en kan verbanden leggen
 • heeft een goed geheugen
 • heeft een grote woordenschat en goede taalontwikkeling
 • is leergierig en nieuwsgierig
 • heeft brede (soms ongewone) interesses
 • kan snel verveeld zijn, met name bij herhaling
 • heeft een creatief denkvermogen
 • Is gevoelig en kan situaties intens beleven
 • heeft veel behoefte aan autonomie
 • heeft een sterke eigen wil en rechtvaardigheidsgevoel

Uitdagende opdrachten 

Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong hebben meer en andere uitdaging nodig. De activiteiten moeten daarop afgestemd zijn. Alieke de Jong gaat in de plusklas zoveel mogelijk in op de leervragen van leerlingen met de methodiek onderzoekend en ontwerpend leren. Ook daagt ze leerlingen uit door een probleem in te brengen waarvoor leerlingen oplossingen gaan bedenken. Ook staat er in de klas een kast in de vorm van een appelboom waar elke week iets nieuws ligt om mee te spelen of om te onderzoeken. Geschikte activiteiten voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong zijn:

 • complexe opdrachten die ruimte bieden voor creativiteit en meerdere oplossingen 
 • opdrachten die hogere denkvaardigheden stimuleren zoals analyseren, creëren en evalueren
 • open opdrachten die uitnodigen om te ontdekken en onderzoeken
 • activiteiten die tegemoet komen aan interesse in lezen, schrijven en rekenen.

Overheid stimuleert talentontwikkeling

De overheid heeft de afgelopen jaren ingezet op een ambitieuze leercultuur, waarin leerlingen zo veel mogelijk worden uitgedaagd om hun talent te benutten, bijvoorbeeld met talentprogramma’s of plusklassen voor hoogbegaafde leerlingen. Scholen, leraren en experts kunnen kennis en ervaring uitwisselen over toptalenten in zogeheten talentnetwerken. Het gaat zowel om het basis- als het voortgezet onderwijs. Meer informatie is te vinden op talentstimuleren.nl. 

Meer weten? 

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.