praktijk
mbo

Mbo’ers werken aan opdrachten van echte opdrachtgevers

Sint Lucas is een school met creatief-technische opleidingen voor vmbo en mbo. De praktijk is de basis van de opleiding. Daarom werkt Sint Lucas graag met levensechte projecten en opdrachtgevers. Van briefing tot productiebegeleiding en van ontwerp tot product. Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het optimaal bedienen van de opdrachtgever. Hierbij komen belangrijke 21e eeuwse vaardigheden aan bod zoals samenwerken, communicatie, probleemoplossend vermogen en ondernemerschap.

 • Embedcode

Deze keer komt de klant niet uit het bedrijfsleven maar is de klant groep 3 van basisschool De Meulebeek. De opdracht voor de derdejaarsstudenten Game Art & development was om bij het boek ‘Wouter en Klaasje in het Ureversum’, wat door de kinderen in samenwerking met Cultuurpad is gemaakt, een game te ontwikkelen.

Bij het ontwerp van de game zijn educatief partnerschap en leesmotivatie het uitgangspunt. Doordat ouders bij het verhaal betrokken worden, worden kinderen niet alleen op school maar ook thuis geprikkeld om te lezen. Dit is essentieel bij de leesmotivatie van het kind.

Samenwerking met de klant

Om studenten optimaal te laten leren, wordt er van de klant een nauwe samenwerking gevraagd. De klant introduceert het project aan de groep en samen met de leraar wordt het project geëvalueerd en beoordeeld. Tussentijds investeert de klant tijd in de begeleiding van de studenten en het project.

Werken met scrum

Binnen dit projectonderwijs werken studenten uit verschillende studierichtingen samen aan een project. Dit vraagt om een efficiënte aanpak. De teams werken grotendeels via de scrum methode. Bij scrum wordt een groot project opgedeeld in kleine stukjes (sprints). Iedereen is betrokken bij het plannen, benoemen van blokkades en het verdelen van de taken. De teams werken stap voor stap de prioriteitenlijst af en houden de voortgang bij op hun scrumbord. Op die manier ontstaat goed inzicht in het werk. Na elke sprint kunnen de studenten  hun prioriteitenlijst bijstellen. Ook verbeteren de teams dan hun tussenproducten en samenwerking. Zo kan tijdig bijgestuurd worden en wordt de kwaliteit van het product steeds beter.

Leermogelijkheden

Projecten worden gezien als een onderwijsactiviteit waarbij bepaalde leerdoelen of competenties behaald kunnen worden. Daarom beoordelen de docenten zelf op onderwijsrelevantie. Zij kijken onder andere naar het leermogelijkheden voor de student, uitdaging, aansluiting bij thema’s binnen de lessen en de termijn waarop de opdracht uitgevoerd kan worden.

Handreikingen voor de praktijk

 • Werk met scrum
  Scrum is een flexibele en efficiënte manier om (software)producten te maken. In het bedrijfsleven wordt veel gebruik gemaakt van scrum dus het is goed om studenten kennis te laten maken met deze werkwijze.
 • Maak de teams niet te groot
  Hoe groter het team, hoe complexer de communicatie. Maak de teams dus niet te groot.
 • Geef duidelijke kaders aan
  Samenwerken in een multidisciplinair team, overzicht houden over het project en daarnaast een goede en stabiel werkende applicatie opleveren zijn flinke uitdagingen. Verwacht niet dat studenten hier zelf structuur in kunnen aanbrengen en geef duidelijke kaders aan.
 • Betrek de opdrachtgever goed bij het project
  Wees open en eerlijk in wat de opdrachtgever van de studenten mag verwachten. Stel duidelijke doelen en koppel tussentijds resultaten terug. Vaak weet men pas wat men wil als men het eerste product ziet en zo kan het project tijdig bijgestuurd worden wanneer dit nodig zou moeten zijn. Voer een zo open mogelijk gesprek en stimuleer co-creatie!
 • Zorg dat het project haalbaar is binnen de tijd
  Zeker bij multidisciplinaire projecten waarbij veel zaken samenkomen zoals game design, interaction design, game art en coderen is het belangrijk om de opdracht overzichtelijk te houden. Studenten moeten leren om met deadlines te werken maar kies een project wat haalbaar is binnen de tijd zodat zij succeservaringen kunnen opdoen.
 • Help studenten met het stellen van prioriteiten
  Studenten moeten nog leren om de juiste prioriteiten te bepalen. Welke zaken heb je echt nodig en welke zijn wenselijk?

Links

Thema

Leermiddelen

Onderwerpen

Lesmethoden


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.