Op dit kindcentrum werkt elke leerling met een individuele weekplanning
praktijk
po

Op dit kindcentrum werkt elke leerling met een individuele weekplanning

Elke leerling leert anders en vooral op de basisschool kunnen de verschillen groot zijn. Met gepersonaliseerd leren kiezen leerlingen zelf de volgorde van de lesstof, waardoor zij zelf hun leertempo bepalen. Aan de hand van een weekplanning besluiten leerlingen wat ze wanneer doen en stellen ze doelen.

  • Deze video kan worden embed

Het kindcentrum Goejanverwelle in Gouda startte in het schooljaar 2016-2017 met gepersonaliseerd leren. Ouders en leraren dragen samen de verantwoordelijkheid in het stimuleren van dit proces. Deze methodiek speelt in op de vraag van middelbare scholen om leerlingen meer voor te bereiden op het plannen van schooltaken.

Wat houdt gepersonaliseerd leren in?

Bij gepersonaliseerd leren werkt de leerling, in overleg met de leraar, aan individuele leerdoelen. De leraar stelt iedere week een weekplanning op, waarin staat wat er die week wordt behandeld. Aan de hand van die planning geven leerlingen aan waaraan ze gaan werken. Bij gepersonaliseerd rekenonderwijs kiezen leerlingen bijvoorbeeld zelf in welke volgorde zij hun rekenwerk maken. Naast het werktempo kiezen zij ook de werkplek zelf, bijvoorbeeld het stiltelokaal, samenwerklokaal of het bouwplein. Na verloop van tijd bepalen de leerlingen zelf de hoeveelheid instructie.

De instructiemomenten staan in de weekplanning en een leerling kiest of hij deze bijwoont. Als de leerling de instructie overslaat, werkt hij verder aan de andere geplande lesstof. Iedere leerling maakt zo zijn eigen keuzes in de volgorde van de lesstof en het leertempo. De leerlingen krijgen hierdoor steeds meer overzicht in hun taken. De passende leermethode leert hen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen werk en zelfstandig te werken. Leraren hebben hierdoor meer tijd en aandacht voor leerlingen die moeite hebben met specifieke lesstof.

Sturende rol leraar

Onderdeel van gepersonaliseerd leren zijn gesprekken over leerdoelen tussen leraar en leerling. De leraar bespreekt wat goed gaat en waar verbetering nodig is. Hierdoor krijgt de leerling meer inzicht in zijn leerproces. Met de coachende en sturende rol van de leraar helpt hij leerlingen met keuzes maken. Zowel de leerling als de leraar krijgen hierdoor meer inzicht in het persoonlijke leerprofiel.

Digitale tools

Digitale tools maken gepersonaliseerd leren mogelijk voor groepen leerlingen. Om individuele leerprocessen inzichtelijk te maken, wordt bijvoorbeeld Snappet gebruikt. Leerlingen hebben een persoonlijk profiel met een overzicht van het leertempo, het niveau en zijn sterke en zwakke punten. De leerresultaten worden bijgehouden en voorspellen de kans op een goed leerresultaat. Zo zien leerlingen welke onderdelen ze moeten verbeteren en plannen zij het moment waarop ze dat doen. 

  • Deze video kan worden embed

Wat heeft de leerling aan gepersonaliseerd leren? 

Leerlingen leren hun werk goed te plannen en daardoor zijn ze beter voorbereid op het vo waar meer planningsvaardigheden nodig zijn. Ze werken zelfstandig in Snappet aan hun achterstanden en zetten nieuwe leerdoelen klaar. Hierdoor leert elke leerling op zijn eigen niveau. Handige tips bij gepersonaliseerd leren zijn:

  • Gebruik de weekplanning voor alle klassen van de school
  • Zorg voor voldoende pc’s 
  • Gebruik cloudoplossingen voor samenwerken, bijvoorbeeld Google-education

Het effect van gepersonaliseerd leren

Uit de praktijk blijkt dat gepersonaliseerd leren een positief effect kan hebben op de leeropbrengsten. Deze positieve effecten zijn vooral zichtbaar op het gebied van zelfregulerend leren en gebruik van ict. Gepersonaliseerd leren vraagt van leerlingen goede metacognitieve en zelfregulerende vaardigheden, zoals plannen, reflecteren en relaties leggen, maar ook zelfstandig werken. Deze vaardigheden bevorderen de motivatie van leerlingen en zorgen ervoor dat ze zich competenter voelen. Met als uiteindelijk resultaat betere  leerresultaten.

Meer weten? 

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.