praktijk
po
vo
mbo
so

Hoe leren blinde of slechtziende leerlingen exacte vakken?

Exacte vakken zijn voor veel leerlingen een lastig vak, maar dat geldt zeker voor de meeste blinde of slechtziende leerlingen. Deze vakken maken vaak gebruik van visuele en soms abstracte elementen die de theorie ondersteunen. Visio Onderwijs Grave is een school voor kinderen met een visuele (en soms verstandelijke) beperking (cluster 1) en geeft op een bijzondere manier les bij exacte vakken.

  • Embedcode

De visuele beperking van blinde of slechtziende leerlingen vraagt om een aanpassing van het onderwijs en specifieke deskundigheid van de medewerkers. Zeker nu ook exacte vakken worden aangeboden in het lespakket voor cluster 1-leerlingen. Onder exacte vakken verstaan we wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie. Deze vakken maken veel gebruik van afbeeldingen, grafieken, tabellen en modellen. Visio Onderwijs Grave werkt met bijzondere hulpmiddelen om blinde of slechtziende leerlingen te helpen bij het leren van exacte vakken.

Hulpmiddelen voor blinde of slechtziende leerlingen

  • Spraaksynthese is van belang voor leerlingen die afhankelijk zijn van braille. Een computerstem spreekt wiskundige representaties uit, zodat deze leerlingen het kunnen begrijpen.
  • In tekeningenbanden staan tekeningen welke door de leerlingen zelfstandig afgetast kunnen worden. Zo kan een grafiek gebruikt worden bij het maken van opgaven of vlakke figuren worden weergegeven. De banden produceert Dedicon, die horen bij een onderwerp of hoofdstuk van een methode. De inhoud staat hiermee vast.
  • Ook enkele bestaande applicaties hebben een ingebouwde functionaliteit voor blinden en slechtzienden. Zo heeft Desmos een functie om een wiskundige functies hoorbaar te maken.
  • Met de Tactipad kunnen blinde en slechtziende leerlingen zelf tekeningen maken. Voor deze groep leerlingen is het te lastig om met pen en papier te tekenen. Met de Tactipad maken ze voelbare tekeningen.
  • De Motorised Drawing Arm wordt gebruikt om tekeningen voor te drukken, waarbij blinde en slechtziende leerlingen op de Tactipad kunnen werken op voorgedrukte folies. Zo kunnen ze bijvoorbeeld wiskundige figuren verder uitbreiden of grafieken voorzien van extra informatie.
  • Met een 3D-printer kunnen modellen voor de leerlingen gemaakt worden, zodat zij kunnen voelen hoe iets eruit ziet. Hierdoor kunnen ze zelf een beeld vormen van een tekening of beeld. 3D-modellen verduidelijken bijvoorbeeld grafieken en andere wiskundige (ruimte) figuren.

Tips om cluster 1-leerlingen te begeleiden

  • Blijf aangeven wat je nodig hebt voor een leerling met een visuele beperking bij Visio Onderwijs
  • Maak gebruik  van de hulpmiddelen, zoals spraaksynthese, desmos, tactipad, tekeningenbanden en 3D-printen.
  • Een cluster 1 leerling heeft meer tijd nodig voor alle vakken, zeker bij de exacte vakken. Ook moet hij of zij genoeg tijd krijgen om zijn manier van werken goed onder de knie te krijgen.

Meer weten over cluster 1?

Op leraar24.nl staan de volgende relevante artikelen:


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.