praktijk
vo
so

Inclusief onderwijs: cluster 2 en regulier werken samen in Oss

In het kader van passend onderwijs werkt Kentalis intensief samen met Het Hooghuis. Doel is kwalitatief onderwijs voor de leerlingen door intensieve samenwerking van regulier- en speciaal onderwijs. Deze intensieve samenwerking is erop gericht de leerlingen makkelijker hun plaats in de maatschappij te laten vinden.

  • Embedcode

In het kader van passend onderwijs werkt Kentalis cluster 2 intensief samen met scholengemeenschap Het Hooghuis in Oss. Kentalis cluster 2 is een speciaal onderwijsorganisatie voor leerlingen met een taalontwikkelingstoornis (TOS) en voor leerlingen die doof of slechthorend zijn. Dankzij de samenwerking kunnen deze leerlingen thuis-nabij onderwijs volgen in een reguliere setting, een school-in-school-constructie.

Reguliere en speciale lessen

Samen wordt het best passende onderwijs gerealiseerd: leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis volgen speciale lessen waar nodig en reguliere lessen als het kan. Wanneer leerlingen reguliere lessen volgen krijgen zij én hun leraren ondersteuning van een co-teacher van Kentalis. Deze coaching-momenten vinden in de klas en in een kwartier erna plaats, dus de extra tijdsinvestering is niet hoog. Op deze manier wordt passend onderwijs zo inclusief mogelijk vormgegeven en worden het beste van het speciaal onderwijs en het beste van het reguliere onderwijs gecombineerd.

Wat levert samenwerking op?

Leraren krijgen een stukje extra expertise erbij, bijvoorbeeld door te werken met plaatjes en beeldmateriaal om de taal te ondersteunen. Kentalis-leraren zijn dat al gewend, leraren van het Hooghuis leren hiermee te werken en merken dat dit ook voor reguliere leerlingen goed werkt.

Leerlingen van Kentalis vonden het in het begin heel spannend maar vinden het nu heel leuk. Ze krijgen meer kansen om sociale contacten op te bouwen omdat ze thuis-nabij onderwijs volgen. De leerlingen zijn zelf ook heel erg gemotiveerd om in de reguliere setting mee te kunnen draaien.

Thema

Didactiek

Onderwerpen

Differentiatie


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.