Verteltas stimuleert ouderparticipatie

lerarenredactie | 19 september 2013

In deze video is te zien hoe er op De Regenboog gewerkt wordt met de Verteltas en wat het betekent voor de leerlingen, de ouders en de leraar.

Op de 1e Katholieke Montessori basisschool De Regenboog werken ze al een aantal jaar met de Verteltas. Deze stoffen zakken zijn bedoeld om allerlei leerzame voorwerpen te bevatten, met in ieder geval een prentenboek, rond een centraal thema. Deze inhoud zorgt ervoor dat er door middel van voorwerpen extra aandacht kan worden besteed aan een onderwerp uit het prentenboek. Uiteindelijk worden de leerlingen gestimuleerd om over de onderwerpen te praten en op deze manier meer taalbegrip en een betere woordenschat te ontwikkelen.
De Verteltassen worden bedacht, gemaakt en gevuld in samenwerking met de ouders. Hierdoor worden ook ouders bij de lessen betrokken. Zij hebben op deze manier invloed op de ontwikkeling van hun kind en kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden. Zo wordt de relatie tussen de ouders en de school versterkt.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.