praktijk
po

Groepsproces bekijken door een theaterbril

Stel, jouw klaslokaal is het podium, en jij en de kinderen zijn de spelers. Hoe kun je dan vanuit de positie van schrijver, regisseur, speler of toeschouwer, het theaterstuk dat in de klas gespeeld wordt beïnvloeden en daarmee het groepsproces verbeteren?

 • Embedcode

Op de Rehobothschool in Kampen leert de leraar de leerlingen en zichzelf met een theaterblik te kijken naar het groepsproces. Deze werkwijze stimuleert niet alleen de creativiteit van kinderen maar leert ze ook op speelse wijze dat er meerdere manieren zijn om ergens op te reageren. Ze leren improviseren en situaties vanuit verschillende rollen (schrijver, regisseur, speler en toeschouwer) te bekijken. Deze ‘theatrale’ manier van denken, voelen en doen wordt op een veilige manier geïmplementeerd in de dagelijkse situatie.

Bij deze werkwijze

 • wordt elke leerling actief betrokken bij het groepsproces
 • leert de leerling eigen verantwoordelijkheid te nemen
 • leert de leerling zichzelf en de ander beter kennen in het verhaal dat samen gespeeld wordt
 • durft de leerling te onderzoeken
 • leert de leerling improviseren
 • ontdekt elke leerling steeds meer mogelijkheden in het omgaan met elkaar, binnen verschillende situaties.

De leraar

 • is rolmodel
 • ontdekt en zijn eigen rol repertoire en de effecten daarvan op de leerlingen, de groep
 • leert spelen met dit rol repertoire, leert meer en meer te improviseren
 • leert bewust andere posities of andere rollen in te nemen en de effecten daarvan waar te nemen
 • leert anders te luisteren en kijken naar de groep als geheel en naar de leerlingen afzonderlijk
 • creëert hierdoor een open, onderzoekend, veilig leef- en leer klimaat.

 

Links


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.