Achterstand leerlingen met een migratieachtergrond verkleinen

lerarenredactie | bijgewerkt op 20 mei 2019

Onderwijs aan leerlingen met een migratieachtergrond is een actueel thema. Leerlingen met een migratieachtergrond lopen op sommige onderdelen achter ten opzichte van kinderen met een Nederlandse achtergrond. Hoe ga je hiermee om als leraar en waar vind je relevante informatie hierover?
Een blond meisje werkt samen met een meisje met een hoofdddoek.

Omdat het omgaan met leerlingen met een migratieachtergrond een complex thema is, moet je als leraar goed voorbereid zijn. Dat kan onder andere door eerder gepubliceerde artikelen door te nemen met handige informatie. Dit artikel biedt een overzicht aan relevante artikelen.

Taalaanbod leerlingen met een migratieachtergrond

Er is vaak verschil in taalniveau tussen leerlingen met een migratieachtergrond en leerlingen van Nederlandse afkomst. Lezen en schrijven kunnen voor kinderen met een migratieachtergrond lastiger zijn of het is voor hen moeilijker om de les te volgen. Dit kan het leren in de weg staan. Hieronder vind je een selectie aan relevante artikelen, onderverdeeld in praktijkvoorbeelden en onderzoeken.

Praktijkvoorbeelden

Onderzoek

  • In het artikel PO: Taal in een multiculturele setting’ lees je over een wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat er op taalgebied vaak een niveauverschil is tussen leerlingen met een migratieachtergrond en een leerling met een Nederlandse achtergrond.
  • Er zijn meerdere methoden en technieken om de taalontwikkeling van NT2-kinderen te verbeteren. In het artikel ‘Taalontwikkeling NT2’ lees je dat taalontwikkeling meer te maken heeft met de leeromgeving en de interactie in de klas.
  • Lees meer over effectieve methoden en ict-middelen voor leerlingen in het po met Nederlands als tweede taal.
  • Het artikel ‘Mondelinge tweedetaalverwerving bij vluchtelingenkinderen’ gaat dieper in op de verschillen in ontwikkeling van mondelinge tweedetaalverwerving bij vluchtelingenkinderen.

Betrokkenheid stimuleren bij ouders met een migratieachtergrond

Ouderbetrokkenheid in het onderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling en motivatie van het kind. Bij ouders met een migratieachtergrond kunnen cultuurverschillen of taalproblemen de ouderbetrokkenheid in de weg zitten. Hieronder vind je twee relevante onderzoeken naar de ouderbetrokkenheid van ouders met een migratieachtergrond.

Meer leren over cultuurverschillen

Als leraren meer inzicht hebben in verschillende culturen, kunnen zij beter omgaan met cultuurverschillen. Bij de juiste aanpak is het geen probleem dat er binnen één klas meerdere culturen aanwezig zijn, maar is het juist een verrijking. In de twee artikelen hieronder lees je daar meer over.

Wij-zij-denken en veiligheid

Scholen kunnen een rol spelen bij preventie van polarisatie of radicalisering door hun leerlingen te leren om kritisch te denken, een inclusieve school te zijn en wij-zij-denken tegen te gaan. Dit helpt ook bij het omgaan met ingrijpende gebeurtenissen als terreuraanslagen. Lees hieronder relevante artikelen.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.