Leraar24 logo
Cluster 3: PECS communicatie en autisme
praktijk
so

Cluster 3: PECS communicatie en autisme

  • Embedcode

Logopediste Judy Setz werkt op de Van Koetsveldschool voor speciaal onderwijs cluster 3 in Amsterdam met PECS: Picture Exchange Communication System.

De methode

PECS

is een manier om met plaatjes en/of pictogrammen te communiceren. De methode wordt gebruikt voor niet of nauwelijks communicerende autistische kinderen. Meestal praten die kinderen helemaal niet, maar er zijn ook kinderen die wel praten maar niet communiceren: ze kunnen niet duidelijk maken wat ze willen, of reageren niet op communicatie naar hen. Met PECS leren die kinderen initiatief nemen in communicatie en adequaat communiceren.

Zichtbaar maken

Het is moeilijk autistische kinderen aan te leren dingen te vragen. Ze slepen je ergens heen, of trekken aan je arm, maar als iets niet zichtbaar is, kan een kind moeilijk duidelijk maken wat het wil. Met PECS leren de kinderen aan te geven wat ze bedoelen.

Thema

Didactiek

Onderwerpen

Leerproblemen

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.


Leraar24 is een samenwerking tussen