Connect vloeiend lezen

lerarenredactie | 09 januari 2014

Connect Vloeiend Lezen is een programma voor kinderen die de aanvankelijke leeshandeling beheersen, maar niet komen tot het automatiseren daarvan.
De centrale doelen van Connect Vloeiend Lezen zijn: leeskilometers maken en het komen tot vloeiendheid. Ter bevordering van deze vloeiendheid wordt gebruik gemaakt van herhaald lezen. Binnen een connectsessie wordt een tekst meerdere malen gelezen. Connect Vloeiend Lezen kan in kleine groepjes van twee of drie leerlingen onder begeleiding van de leerkracht worden uitgevoerd. Een connectsessie duurt ongeveer 20 minuten en wordt drie keer per week met dezelfde leerlingen uitgevoerd.
Het programma Connect vloeiend lezen werd ontwikkeld door Anneke Smits.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.