Technisch lezen in groep 3-4 verbeteren met Connect Lezen
praktijk
po

Technisch lezen in groep 3-4 verbeteren met Connect Lezen

Leerlingen uit groep 3-4 die moeite hebben met lezen, kun je helpen met de specifieke leesoefeningen van Connect Lezen. Deze methode ontwikkeld door Anneke Smits is bewezen effectief en bestaat uit de drie onderdelen Klanken en letters, Woordherkenning en Vloeiend lezen.

Connect Lezen is een intensief interventieprogramma waarbij kleine groepjes leerlingen uit groep 3 en 4 drie keer per week onder begeleiding van een leraar aan specifieke leesoefeningen werken. Het programma kan naast elke leesmethode worden gebruikt. Een connectsessie heeft een vaste en gestructureerde werkwijze en duurt ongeveer 20 minuten. Connect Lezen kent drie verschillende programma’s, die hieronder verder uitgewerkt zijn:

 1. Connect Klanken en Letters
 2. Connect Woordherkenning
 3. Connect Vloeiend lezen

Connect Klanken en Letters

Connect Klanken en Letters is een programma dat gericht is op het verbeteren van het klankbewustzijn, de klank-teken-koppeling en het decoderen van korte woorden en zinnen. Dit programma is geschikt voor de eerste fase van het aanvankelijk lezen in groep 3. In een sessie staat steeds één letter centraal. Deze letter wordt op verschillende manieren aangeboden, vanuit verschillende zintuigen en zowel geïsoleerd als in woorden. Gedurende drie achtereenvolgende sessies in een week wordt met dezelfde letter gewerkt. Elke sessie bestaat uit zes fasen:

 • Fase 1: letter leren met een letterrijmpje
 • Fase 2: letter oefenen met de stoplichtletter
 • Fase 3: woorden schrijven 
 • Fase 4: woorden schrijven
 • Fase 5: tekst lezen
 • Fase 6: letterspel

In onderstaande video zie je hoe Connect Letters en klanken in de praktijk werkt.

 • Deze video kan worden embed

Connect Woordherkenning

Connect Woordherkenning is een interventieprogramma voor leerlingen die bijna alle letters vlot en goed kunnen benoemen, maar moeite hebben met de volledige omzetting van alle letters binnen een woord. Het is gericht op de verbetering van woorden met medeklinkerclusters, tweelettergrepige woorden en meerlettergrepige woorden. Nauwkeurig lezen is hierbij belangrijker dan vlot lezen. Ook Connect Woordherkenning bestaat uit zes fasen:

 • Fase 1: voorlezen
 • Fase 2: woorden schrijven
 • Fase 3: woorden lezen
 • Fase 4: koorlezen
 • Fase 5: leeslotto
 • Fase 6: duo lezen

In onderstaande video zie je hoe een leerkracht aan de slag gaat met Connect Woordherkenning. 

 • Deze video kan worden embed

Connect Vloeiend lezen

Connect Vloeiend Lezen is een programma voor kinderen die moeite hebben met vlot lezen. Ter bevordering van deze vloeiendheid wordt gebruikgemaakt van de principes van herhaald lezen. Binnen een sessie wordt een tekst meerdere keren gelezen. Herhaald lezen voorkomt niet alleen het inslijpen van foutjes maar ook faalangst. Daarnaast helpt het bij het oefenen van directe woordherkenning en vlot leren lezen. Een sessie bestaat uit de volgende fasen:

 • Fase 1: oriëntatie op het verhaal
 • Fase 2: voorlezen
 • Fase 3: koorlezen
 • Fase 4: woorden kiezen en schrijven
 • Fase 5: duolezen 
 • Fase 6: fluisterlezen

Bekijk in onderstaande video een sessie Connect Vloeiend lezen. 

 • Deze video kan worden embed

Meer weten?

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.