Leraar24 logo
Technisch lezen in groep 3-4 verbeteren met Connect Lezen
praktijk
po

Technisch lezen in groep 3-4 verbeteren met Connect Lezen

Connect Lezen is een intensief interventieprogramma voor leerlingen in groep 3-4 die moeite hebben met lezen. Bij Connect Lezen werken kleine groepjes leerlingen drie keer per week onder begeleiding van een leraar aan specifieke leesoefeningen. Connect Lezen, ontwikkeld door Anneke Smits, is bewezen effectief.

Een connectsessie heeft een vaste en gestructureerde werkwijze en duurt ongeveer 20 minuten. Connect Lezen kent drie verschillende programma’s:

 1. Connect Klanken en Letters
 2. Connect Woordherkenning
 3. Connect Vloeiend lezen

Het programma kan naast elke leesmethode worden gebruikt. Het is van belang om de vaste structuur aan te houden. Hieronder lees je meer over de opzet van Connect Lezen en zie je uit welke fasen de drie programma’s bestaan. 

Connect Klanken en Letters

Connect Klanken en Letters is een programma dat gericht is op het verbeteren van het klankbewustzijn, de klank-teken-koppeling en het decoderen van korte woorden en zinnen. Dit programma is geschikt voor de eerste fase van het aanvankelijk lezen in groep 3. 

In een sessie staat steeds één letter centraal. Deze letter wordt op verschillende manieren aangeboden, vanuit verschillende zintuigen en zowel geïsoleerd als in woorden. Gedurende drie achtereenvolgende sessies in een week wordt met dezelfde letter gewerkt. 

In elke sessie worden zes fasen doorlopen:

 • Fase 1: letter leren met een letterrijmpje
 • Fase 2: letter oefenen met de stoplichtletter
 • Fase 3: woorden schrijven 
 • Fase 4: woorden schrijven
 • Fase 5: tekst lezen
 • Fase 6: letterspel

Wil je meer weten? Bekijk dan onderstaande video over Connect Letters en klanken.

 • Embedcode

Connect Woordherkenning

Connect Woordherkenning is een interventieprogramma voor leerlingen die bijna alle letters vlot en goed kunnen benoemen, maar moeite hebben met de volledige omzetting van alle letters binnen een woord. Het is gericht op de verbetering van woorden met medeklinkerclusters, tweelettergrepige woorden en meerlettergrepige woorden. Nauwkeurig lezen is hierbij belangrijker dan vlot lezen. 

Ook bij Connect Woordherkenning worden zes fasen doorlopen:

 • Fase 1: voorlezen
 • Fase 2: woorden schrijven
 • Fase 3: woorden lezen
 • Fase 4: koorlezen
 • Fase 5: leeslotto
 • Fase 6: duo lezen

Wil je meer weten? Bekijk dan onderstaande video over Connect Woordherkenning. 

 • Embedcode

Connect Vloeiend lezen

Connect Vloeiend Lezen is een programma voor kinderen die moeite hebben met vlot lezen. Ter bevordering van deze vloeiendheid wordt gebruikgemaakt van de principes van herhaald lezen. Binnen een sessie wordt een tekst meerdere keren gelezen. Herhaald lezen voorkomt niet alleen het inslijpen van foutjes maar ook faalangst. Daarnaast helpt het bij het oefenen van directe woordherkenning en vlot leren lezen. 

Een sessie bestaat uit de volgende fasen:

 • Fase 1: oriëntatie op het verhaal
 • Fase 2: voorlezen
 • Fase 3: koorlezen
 • Fase 4: woorden kiezen en schrijven
 • Fase 5: duolezen 
 • Fase 6: fluisterlezen

Wil je meer weten? Bekijk dan onderstaande video over Connect Vloeiend lezen. 

 • Embedcode

Meer weten over het verbeteren van technisch lezen?

Thema

Curriculum

Onderwerpen

Nederlands

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.


Leraar24 is een samenwerking tussen