Connect woordherkenning

lerarenredactie | 09 januari 2014

Connect Woordherkenning is een interventieprogramma voor leerlingen die bijna alle letters vlot en goed kunnen benoemen, maar moeite hebben met de volledige omzetting van alle letters binnen een woord. Het is gericht op de verbetering van van woorden met medeklinkerclusters, tweelettergrepige woorden en meerlettergrepige woorden.
Nauwkeurigheid is hierbij belangrijker dan tempo. Connect Woordherkenning kan in kleine groepjes (twee of drie leerlingen) onder begeleiding van de leraar worden uitgevoerd. Een connectsessie duurt ongeveer 20 minuten en wordt drie keer per week met dezelfde leerlingen uitgevoerd. Ook kan het programma individueel worden uitgevoerd.

 

Het bijbehorende interventieprogramma kun je hier vinden: Draaiboek Connect Woordherkenning

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.