Meer zeggenschap voor leraren: zo regel je dat
praktijk
po so

Meer zeggenschap voor leraren: zo regel je dat

Op basisschool De Dolfijn in Zwijndrecht hebben leraren veel zeggenschap over hun werk. Dat heeft basisschooldirecteur Mike Mastdijk een aantal jaar geleden ingevoerd toen de school kampte met een slecht imago. Hij heeft vakcoördinatoren aangesteld en zo de leraren zelf verantwoordelijk gemaakt voor onder andere spelling, woordenschat en rekenen.

  • Deze video kan worden embed

Goede werkafspraken

Directeur Mike Mastdijk heeft de afspraken over de zeggenschap van leraren nog niet vastgelegd in een professioneel statuut. Hij vertrouwt meer op goede werkafspraken dan op een dik boekwerk in de kast. “Het gaat mij erom dat het team zeggenschap voelt. Als ik het zou opschrijven, dan is een A4-tje met tien punten genoeg.”

De leraren en de directeur van basisschool De Dolfijn blijven wel steeds met elkaar in dialoog over de zeggenschap en zo blijven de afspraken steeds up-to-date. 

Professioneel statuut

Ieder schoolbestuur moet in overleg met de leraren een professioneel statuut opstellen. Dat staat in de Wet Beroep Leraar die van kracht is geworden op 1 augustus 2017. Een professioneel statuut beschrijft hoe de zeggenschap van leraren op school is geregeld. Het is belangrijk dat leraren met het schoolbestuur en de leiding afspraken maken over zeggenschap en dat zij hierover steeds een dialoog voeren.

Meer lezen?

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.