De Gezonde School

lerarenredactie | bijgewerkt op 15 april 2019

Gratis fruit, extra aandacht voor beweging of een anti-pestprotocol; het zijn drie voorbeelden van creatieve manieren waarop je als school de gezondheid van je medewerkers, leerlingen en hun omgeving kunt verbeteren. Voor scholen die gezonde projecten goed aanpakken is er een speciaal kwaliteitskeurmerk: dat van Gezonde School.
Meisje neemt een hap uit een groene appel

De Gezonde School-aanpak is in het leven geroepen om handvatten te bieden aan scholen die effectief met het thema gezondheid aan de slag willen. Veel scholen draaien nu namelijk al gezondheidsprojecten, maar voeren deze nog niet grondig genoeg door. Het uitgangspunt van de Gezonde School is dat er basisregels rondom gezondheid worden vastgelegd. Dat kan zowel op een structurele als een integrale manier zijn. Denk bijvoorbeeld aan het schoolbreed afspreken van activiteiten (‘een structurele aanpak’), of door op verschillende niveaus aandacht aan gezondheid te besteden. Zowel het po, vo en het mbo kunnen meedingen naar het vignet van Gezonde School.

Hoe wordt jouw school een ‘Gezonde School’ ?

Om het vignet van ‘Gezonde School’ te behalen moet een school effectief aandacht besteden aan de ‘gezondheid van leerlingen, medewerkers en hun omgeving’. Wat er onder gezondheid  wordt verstaan? De beoordelingscommissie hanteert hiervoor de onderstaande invalshoeken:

  •   Bewegen en sport
  •   Voeding
  •   Welbevinden relaties en seksualiteit
  •   Roken, alcohol- en drugspreventie
  •   Binnenmilieu
  •   Fysieke veiligheid
  •   Relaties en seksualiteit
  •   Mediawijsheid

Behaalt jouw school minimaal één certificaat in de bovenstaande thema’s? Dan mag deze zich de komende drie jaar een Gezonde School noemen.

Behandelniveaus voor ieder thema
Een belangrijke voorwaarde is wel dat ieder aangegrepen thema op  een aantal voorgeschreven niveaus behandeld is. Dit betekent dat er vooraf gezondheidsproblemen gesignaleerd moeten zijn rondom het thema. Ook is het belangrijk dat er in de lessen aandacht is voor het onderwerp, en dat er in zowel de fysieke als sociale omgeving gezond gedrag gestimuleerd wordt. Ten slotte dienen alle gezondheidsmaatregelen vast te zijn gelegd in het schoolbeleid.

Welk thema te kiezen?

Het is natuurlijk onmogelijk om in één keer op alle thema’s goed te scoren. Wil je met jouw school in aanmerking komen voor het vignet, dan is het dus verstandig om op één of  twee thema’s te focussen. Het schoolteam kan helpen bij deze keuze, door te kijken naar de behoeftes van de leerlingen en medewerkers. Ook kan de GGD ondersteuning bieden. Zij kunnen namelijk op basis van onderzoeksresultaten aankaarten waar er gezondheidskansen liggen.

Zelf aan de slag?

Ben je enthousiast geworden en wil je weten hoe je met jouw school aan de slag kunt met een gezondere leefomgeving? Op gezondeschool.nl vind je een handig stappenplan voor zowel het po, vo en het mbo. Verder kun je op deze website terecht voor inspirerende gezonde projecten van andere scholen en het antwoord op veelgestelde vragen.

Het ondersteuningsaanbod 2019-2020

De Gezonde School werkt voor het schooljaar 2019-2020 met een ondersteuningsaanbod, om scholen een steuntje in de rug te geven. Dit aanbod bestaat uit een financiële bijdrage, (bij)scholing en begeleiding van een adviseur van de GGD. Hiervoor kunnen scholen zich nog tot 18 april 2019 inschrijven. Deze inschrijving gemist? Op gezondeschool.nl verschijnt er binnenkort meer informatie over een eventuele nieuwe ronde voor het ondersteuningsaanbod.

Links

Gezonde School
Loket Gezond Leven

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.