praktijk
po
vo
mbo

Hersenvriendelijk leren

Door wetenschappelijk onderzoek is er steeds meer bekend over de structuur en werking van onze hersenen en ons cognitief functioneren. Deze kennis wordt gebruikt bij het bedenken van nieuwe hersenvriendelijke onderwijsmethoden. Bij hersenvriendelijk leren wordt het educatieve aanbod afgestemd op de manier waarop onze hersenen werken.

Volgens Jelle Jolles, neurowetenschapper van het Centrum Brein en Leren, moet de aandacht gaan naar leerlinggericht onderwijs. De kwaliteit van het leren wordt niet bepaald door de leerstof, maar door hoe de leerling informatie verwerkt. Volgens Jolles moeten leraren openstaan voor kennis van de psychobiologische ontwikkeling van het kind en voor de wijze waarop een leerling informatie verwerkt.

Vormen van hersenvriendelijk leren

Inmiddels is een groot aantal vormen van hersenvriendelijk leren beschikbaar, zoals:

  • MindmappenMindmappen is een manier om informatie te visualiseren waarbij linker- en rechterhersenhelft beter benut worden.
  • SysteemdenkenBij systeemdenken ligt de nadruk op samenhang tussen losse elementen.
  • Het IPCIPC is een curriculum waarin verschillende manieren van hersenvriendelijk leren aan bod komen.
  • BraingymBij braingym zorgt beweging voor effectiever gebruik van de hersenen.
  • Coöperatief lerenCoöperatief leren is een werkvorm die gebaseerd is op samenwerking.

Voorwaarden voor succesvol hersenvriendelijk leren

Spencer Kagan, hoogleraar psychologie en educatie aan de Berkley Universiteit, noemt de volgende voorwaarden voor hersenvriendelijk leren:

  • Zorg voor veiligheidIn een onveilige situatie is er geen ruimte voor denken.
  • Zorg voor voeding van de hersenenWanneer leerlingen voldoende bewegen komt de bloedsomloop op gang, wat de hersenen voedt.
  • Sociale omgangWanneer leerlingen met elkaar communiceren en aan elkaar uitleggen, zijn meer gebieden van de hersenen actief en wordt het geleerde beter verwerkt en vastgehouden.
  • Gebruik van emotiesWanneer leerlingen echt iets hebben met het onderwerp, bijvoorbeeld in de vorm van humor, schok, angst of vrolijkheid, beklijft de stof langer.
  • Kennis van informatieverwerkingsprocessenVoor het onderwijs is het van belang te weten dat de hersenen zoeken naar nieuwigheid, voorspelbaarheid, feedback en betekenis. We onthouden informatie in verschillende geheugensystemen en we gebruiken verschillende intelligenties bij het verwerken van informatie.

Effectiviteit van methodes gebaseerd op hersenvriendelijk leren

Hoewel hersenvriendelijk leren aanlokkelijk klinkt, is het belangrijk om de nieuwe onderwijsmethoden kritisch te benaderen. Wetenschappers waarschuwen voor methodes die bijvoorbeeld worden gepresenteerd als gebaseerd op neurowetenschappelijk onderzoek, maar waarvan de effectiviteit in de klas nog niet bewezen is.

Meer lezen

Thema

Leermiddelen

Onderwerpen

Lesmethodenira | 11 juni 2018

APA bronvermelding?


jan boerefluitjes | 25 februari 2016

wat zijn 5 manieren om breinvriendelijk te leren

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.