Leren van een goed voorbereid museumbezoek
praktijk
po vo mbo

Leren van een goed voorbereid museumbezoek

Een verrijkend museumbezoek organiseer je niet alleen, maar samen met educatief medewerkers van een museum. Alle leerlingen, van basisschool tot en met mbo, kunnen veel leren van een bezoek aan een museum. Lees de praktische tips om een museumbezoek leerzaam, levendig en actief te maken, bijvoorbeeld aan Paleis het Loo.

Musea hebben vaak een gevarieerd aanbod van educatieve programma’s voor leerlingen van 4 tot en met 18 jaar, voor verschillende onderwijsniveaus. Leren in een museum gebeurt niet alleen formeel, maar ook informeel, bewust of onbewust, door het bezoek zelf en door te kijken of te doen. Door verhalen, voorwerpen of kunstobjecten uit het museum ontwikkelen leerlingen zich op cultureel gebied. Juist als je verschillende werkvormen inzet, zoals onderzoekend leren, kan het extra verrijkend zijn. Belangrijk is wel dat je het bezoek goed voorbereidt.

Bezoek museum: samen voorbereiden

Museum Paleis Het Loo werkt graag samen met leraren om een goed onderwijsprogramma op te zetten. Elk lesprogramma bestaat uit een voorbereidende les in de klas, het museumbezoek zelf en een afsluitende les op school. De educatief medewerkers van het museum verzorgen deze lessen samen met de leraar. Ook voor het voortgezet onderwijs zijn er programma’s voor vakken als ckv, geschiedenis en kunst, zowel in de tuin van Het Loo als in de klas. Leerlingen uit het beroepsonderwijs kunnen op Paleis Het Loo terecht voor bijvoorbeeld de groenopleidingen: de baroktuin is bijzondere locatie voor een museumles met deze doelgroep. Bekijk in de video wat leerlingen leren tijdens een bezoek.

  • Deze video kan worden embed

Tips voor leerlingen met ASS in het museum

Voor kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) kan een bezoek aan een museum moeilijk zijn omdat er veel prikkels zijn en het er anders aan toe gaat dan in de klas. Ontwikkelingspsycholoog en museumeducator Saskia Nyst heeft tips waarmee je, samen met het museum,  een museumbezoek een succeservaring voor elke leerling kunt maken:

  • Plan het bezoek in op een rustig tijdstip
  • Bereid de leerlingen op school alvast voor met een museumscript, zodat ze weten wat er op het programma staat
  • Besteed in het museum even tijd aan wat er gaat gebeuren

Meer weten?

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.