praktijk
po
vo
mbo

Museumeducatie

Museumeducatie is een verzamelnaam van activiteiten die erop gericht zijn kinderen en jongeren iets te leren over wat er in een museum te zien is. Het onderwijs vindt buiten de school, in het museum plaats.

Museumeducatie staat overigens niet gelijk aan erfgoededucatie. Cultureel erfgoed omvat veel meer dan alleen musea. Denk bijvoorbeeld aan monumenten, historische bouwwerken, beschermd landschap, tradities en rituelen. Daarnaast wordt erfgoededucatie buiten- maar ook binnenschools gegeven. Museumeducatie is in die zin een vorm van erfgoededucatie.erfgoededucatie.

Musea hebben vaak een zeer gevarieerd aanbod van educatieve programma’s voor het basis, het speciaal en het voortgezet onderwijs, voor verschillende onderwijsniveaus.

In het museum gebeurt het leren niet enkel formeel, maar ook gewoon, informeel, bewust of onbewust, door het bezoek zelf en door te kijken en of te doen. Leerlingen ervaren en beleven het museum en de kunst intensief aan de hand van verhalen, voorwerpen en verschillende werkvormen, op interactieve wijze.

Verbinding

Binnen het onderwijs biedt museumeducatie, en in bredere zin erfgoededucatie, mogelijkheden om het onderwijs aantrekkelijker te maken en verbindingen te leggen tussen de vakken. Erfgoed kan bijvoorbeeld worden ingezet bij vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde en economie. Erfgoededucatie en museumeducatie halen hun kracht uit het verbinden van leerstof met sporen uit het verleden in de directe omgeving. Maar kennis van erfgoed hoeft niet altijd het doel te zijn. Erfgoeddidactiek blijkt ook een goed middel om nieuwe vormen van onderwijs gestalte te geven, zoals samenwerkend en onderzoekend leren.

Belang van museumeducatie

Museumeducatie kan ook als middel worden ingezet tot expressie, persoonlijke ontplooiing, maatschappelijke betrokkenheid en een rijker leerklimaat. Maar over de vraag of museumeducatie, of cultuureducatie in het algemeen, ook daadwerkelijk effect heeft op deze gebieden lopen de meningen uiteen. Sommigen beweren dat jongeren door middel van cultuureducatie leren samenwerken en creatief leren denken en dat het een belangrijke rol kan spelen bij het persoonlijke ontwikkelingsproces van jongeren.

Een goede voorbereiding is het halve werk

Educatief medewerkers van musea ervaren een groot verschil tussen werken met leerlingen die wel of niet zijn voorbereid. In de museumwereld wordt daar soms de term ‘advanced organiser’ voor gebruikt: het verstrekken van informatie waarmee de bezoeker ontvankelijk wordt gemaakt voor hetgeen men gaan zien, doen of meemaken. Er wordt een brug geslagen tussen voorkennis en verwachtingen van de bezoeker en datgene wat er te zien is. Bezoekers die zijn voorbereid, blijken na afloop meer tevreden en meer te hebben geleerd. Juist bij kinderen is die voorbereiding heel belangrijk. Wanneer de leerlingen (en soms ook de leraren) volledig overvallen worden door een activiteit of bezoek, kost het behoorlijk wat tijd en energie voordat zij zich kunnen openstellen voor hetgeen de bedoeling is. Veel musea bieden daarom één of meer voorbereidende lessen aan. Het is niet altijd makkelijk voor leraren om daarvoor tijd vrij te maken, maar het bepaalt wel vaak het succes van de activiteit.

Thema

Curriculum

Onderwerpen

Kunst & cultuur


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.