Leraar24 logo
Acht typen intelligentie van Gardners meervoudige intelligentie-theorie
praktijk
po
vo

Acht typen intelligentie van Gardners meervoudige intelligentie-theorie

Sommige leraren werken met de principes van de meervoudige intelligentie (MI), ontwikkeld door de Amerikaanse onderwijspsycholoog Howard Gardner. Hoewel er weinig aanwijzingen zijn dat deze benadering daadwerkelijk bijdraagt aan betere leerprestaties, kan het je als leraar inspireren om recht te doen aan de verschillen tussen leerlingen.

  • Embedcode

Onderwijsadviseur Marco Bastmeijer legt in de video uit dat volgens Gardner iedere leerling binnen de acht typen intelligentie zijn eigen persoonlijke voorkeuren ontwikkelt. Het is volgens Bastmeijer goed om lesstof op verschillende manieren aan te bieden, passend bij de voorkeur van de leerlingen. En niet alleen uit te gaan van de methode waarin lesstof vaak maar op één manier wordt aangeboden.

De meervoudige intelligentie-theorie volgens Gardner

Hieronder lees je meer over de typen intelligentie die Gardner onderscheidt. Bij sommige typen zijn video’s te zien van leraren die dit in de praktijk brengen.

Verbaal-linguïstisch: gevoelig zijn voor taal

Leerlingen die in deze categorie vallen zijn door hun gevoeligheid voor taal goed in spreken, luisteren en lezen. Ze komen bij de meeste lesmethodes goed aan hun trekken want die zijn veelal gebaseerd op talige leerlingen.

Visueel-ruimtelijk: een goed geheugen voor beelden

Deze leerlingen leren vooral door ‘af te kijken’. Ze hebben een sterk ontwikkeld topografisch gevoel en zijn ook goed in staat emoties en ervaringen te visualiseren. Door hun voorkeur voor beelden kijken ze graag filmpjes bij het leren. Gerriëtte Vreuls, leraar op Obs De Schatkist, laat zien hoe zij in een les over migratie leerlingen de nieuwe begrippen laat tekenen. Door het visualiseren en het oproepen van beelden leren de leerlingen meer, stelt zij. De leerlingen zijn meer gefocust en ze gebruiken andere gedeelten van hun hersenen.

  • Embedcode

Logisch-mathematisch: sterk zijn in logisch nadenken

Deze leerlingen hebben een voorkeur voor abstract en schematisch denken. Ze houden daarom van ordenen en denken daarbij logisch na: ‘wat komt eerst en wat daarna’. Ook hier laat Vreuls zien hoe zij verschillende werkvormen gebruikt in een les over breuken. Deze sluiten aan bij logisch-mathematisch aangelegde leerlingen. Zij hebben het vermogen om zowel inductief als deductief te denken, om getallen en symbolen mentaal te manipuleren en om abstracte begrippen te hanteren en te creëren. Op die manier werken, motiveert leerlingen en helpt ze verder, vindt zij.

  • Embedcode

Naturalistisch-ecologisch: belangstelling voor de natuur

Deze leerlingen hebben een voorkeur voor observeren. Ze gaan graag om met dieren en hebben interesse in de natuur. Bij het leren leggen ze daarom het liefst een relatie tussen wat ze leren en de natuurlijke omgeving. Daarbij hebben deze leerlingen het vermogen om snel overeenkomsten en verschillen waar te nemen en te classificeren. Specialist Noud de Ponti geeft in de video aan dat je deze kinderen een plezier doet door ze activiteiten te laten ondernemen zoals waarnemen, verzamelen, ordenen en verzorgen.

  • Embedcode

Muzikaal-ritmisch: gevoelig voor geluid

Deze leerlingen hebben gevoel voor geluid en hebben daardoor een goed geheugen voor muziek. Leren doen zij het liefst op basis van hun gehoor en dat is waarom ze ook houden van herhaling; het liefst leren ze hardop. Op Montessorischool Buiten Wittevrouwen in Utrecht past leraar Barbara Raadsen dit principe toe. Zij kiest een werkvorm waarbij de muzikale intelligentie wordt geactiveerd. Leerlingen kunnen met opdrachtkaartjes kiezen hoe zij kennis verwerken en bijvoorbeeld een rap maken.

  • Embedcode

Interpersoonlijk: goed in het begrijpen van anderen

Deze leerlingen zijn gericht op anderen en zijn daarbij gevoelig voor stemmingen van anderen. Ze zijn goed in staat anderen te motiveren en kunnen zich goed inleven in anderen.

Intrapersoonlijk: zelfkennis opdoen

Deze leerlingen denken graag na over hun eigen handelen. Hierbij trekken ze zich het liefst eerst even terug. Ze passen zich meestal makkelijk aan en doen veel aan persoonlijke ontwikkeling.

Lichamelijk-kinesthetisch: een doener die leert door te ervaren

Deze leerlingen hebben een goede motoriek. Ze hebben veel behoefte aan beweging en leren vooral door te ervaren. Dit is waarom ze moeilijk stil kunnen zitten en gericht zijn op ‘doen’.

Discussie over principes meervoudige intelligentie

Veel onderwijskundigen twijfelen over de effectiviteit van lesgeven gebaseerd op de principes van meervoudige intelligentie. Cognitief psycholoog Daniel Willingham schreef bijvoorbeeld een gedegen kritiek. Het NRO heeft een inventarisatie gemaakt van onderzoeken naar de effecten van meervoudige intelligentie. Er blijken weinig aanwijzingen te zijn dat het de leerresultaten verbetert. Wel is er enig effect te zien in het wiskundeonderwijs; het zou een gunstige uitwerking hebben op het probleemoplossend vermogen van leerlingen. De conclusie is in ieder geval dat leraren die recht willen doen aan verschillen tussen leerlingen (adaptief onderwijs) dat op verschillende manieren kunnen doen. 

Thema

Didactiek

Onderwerpen

Differentiatie


Monika de Waal | 19 december 2012

Wat een prachtige kernachtige weergave van de intelligenties, aantrekkelijk gepresenteerd! De aanpak van het onderwijs aanpassen vraagt nog heel veel van zowel leerkrachten als het systeem. Dat maakt dit filmpje goed duidelijk.

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.


Leraar24 is een samenwerking van