Burgerschapsvorming: leerlingmediatie

lerarenredactie | bijgewerkt op 03 november 2011

Vreedzame school
In de wijk Overvecht loopt op de Marcusschool een pilot genaamd ‘de Vreedzame wijk’. Hierin wordt de aanpak van de Vreedzame school op de hele wijk toegepast. Leerlingen en leerkrachten kunnen ervaringen en inzichten van binnen de school nu ook buiten de school toepassen. Het is als het ware democratisch burgerschap buiten de schooldeur. Er doen ook allerlei verenigingen en stichtingen vanuit de wijk mee aan het project.

Leerlingmediatie
Aan de hand van een stappenplan voor conflictoplossing worden leerlingen opgeleid tot mediators. Deze mediators worden ingezet op het schoolplein en proberen daar conflicten op een goede manier op te lossen.

Burgerschap
De school is een ideale plek om te oefenen voor actief en democratisch burgerschap. Democratisch Burgerschap streeft naar een democratische gemeenschap, waarin iedereen een stem heeft, zich gezien en gehoord voelt, en op een positieve manier met elkaar omgaat. Door jongeren actief te betrekken bij de samenleving waar ze deel van uitmaken, zorgen we ervoor dat ze zich medeverantwoordelijk gaan voelen voor die samenleving.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.