Spelend leren in het ZML onderwijs

lerarenredactie | bijgewerkt op 25 maart 2015

Onze kinderen hebben een verstandelijke beperking en hebben behoefte aan betekenisvol onderwijs. Het lesaanbod wordt op een doelgerichte manier aangeboden waarbij concreet handelen het uitgangspunt is. Omdat spelen een basisbehoefte van jonge kinderen is heeft de school in het verlengde van het taal/lees onderwijs gekozen om de speel-leerroutines van Speelplezier te integreren in het leerkracht handelen.
Taal en spel lopen als een rode draad door het dagprogramma. Telkens zoeken we daarbij naar verbindingen met andere vakgebieden (rekenen, sociaal emotionele ontwikkeling, leren leren). Het uiteindelijke doel is het bevorderen van de totale ontwikkeling van onze kinderen.

In de video laten we een voorbeeld zien hoe we spelenderwijs werken aan de taalontwikkeling en hoe we daarbij andere vakgebieden integreren.

Er staat al een video over speelplezier op Leraar24.

Voor meer achtergrondinformatie ga je naar speelpleziermethodiek.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.