Cluster 3: revalidatie in het onderwijs

lerarenredactie | bijgewerkt op 22 december 2011

Heliomare onderwijs is een school voor speciaal onderwijs, zowel mytyl als tyltyl. Revalidatie en onderwijs zijn zoveel mogelijk op elkaar afgestemd en geïntegreerd. Dit wordt mede vorm gegeven door de werkwijze van ‘één kind één plan’, wat inhoudt dat er jaarlijks een gezamenlijk behandelleerplan opgesteld wordt.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.