Godsdienstig vormingsonderwijs

lerarenredactie | bijgewerkt op 06 oktober 2011

Op alle openbare basisscholen in Nederland hebben kinderen er recht op om Godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) te krijgen. Tijdens deze lessen, die door een vakdocent GVO worden verzorgd, leren kinderen om hun eigen levensvragen te verbinden aan antwoorden uit (met name) het christendom. Het draait er vooral om dat kinderen vrijblijvend kennis maken met de manier waarop geloof een rol in je leven kan spelen. De bedoeling is expliciet niet om kinderen te overtuigen van het christelijk geloof. De lessen zijn alleen bedoeld voor de leerlingen die zich hiervoor opgeven. Meestal gaat het om één uur per week. De docenten die de GVO-lessen geven, zijn verbonden aan kerkelijke organisaties.

In deze video komt een GVO-docent in beeld.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.