Rekenen: oppervlakte meten

lerarenredactie | bijgewerkt op 21 december 2010

Bij het rekenonderwijs zijn er bepaalde begrippen die voor veel leerlingen lastig zijn. Het gaat dan vooral om abstracte begrippen zoals negatieve getallen, inhoud, oppervlakte en snelheid. Als je deze leerstof alleen vanuit het boek aanbiedt dan kunnen leerlingen zich er moeilijk iets bij voorstellen. Door middel van praktische opdrachten kun je getallenbegrip bevorderen.

Oppervlakte meten
Bianca van Eck, leraar groep 6, merkt dat veel leerlingen de begrippen oppervlakte en omtrek door elkaar halen. Ze snappen dus niet goed wat het werkelijk inhoudt. Daarom kiest Bianca ervoor om eerst met de leerlingen praktische meetopdrachten te doen. Zo krijgen ze een duidelijk beeld bij de verschillende begrippen.

Opzet van de les
In deze les laat gaan groepjes leerlingen uit groep 6 de klas opmeten. Ze beginnen met zelf één vierkante meter te maken. Daarna kunnen ze daarmee oppervlaktes gaan meten. Op een bepaald moment gaan leerlingen zelf oplossingen zoeken om sneller en doeltreffender te meten.  Zo komen ze zelf met formules. Uiteindelijk wordt de les afgesloten met een kringgesprek waarin alle oplossingen worden besproken.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.