Humanistisch vormingsonderwijs (HVO)

lerarenredactie | bijgewerkt op 02 februari 2012

Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) is een levensbeschouwelijk vak dat op ongeveer eenderde van de openbare en algemeen bijzondere basisscholen in Nederland binnen schooltijd als keuzevak wordt aangeboden. Het gaat meestal om drie kwartier per week per groep.

Tijdens deze lessen, die door een vakdocent HVO worden verzorgd, leren kinderen een eigen waardebesef en een persoonlijk levensbeschouwelijk kompas ontwikkelen. Op een kritische en creatieve manier leren ze omgaan met vragen over normen, waarden en levensbeschouwing. De lessen zijn alleen bedoeld voor de leerlingen die zich hiervoor opgeven. De docenten die de HVO-lessen geven, zijn hiervoor speciaal opgeleid.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.