praktijk
po

Schooljudo laat leerlingen respectvol samenwerken

Leren samenwerken is een van de belangrijkste opbrengsten van het programma Schooljudo, vindt lerares Dorien de Vries. Het bewegingsprogramma van zes weken draagt bij aan de motorische en sociale ontwikkeling van leerlingen.

  • Embedcode

Op basisschool De Regenboog, sinds 2018 samengevoegd tot Het Simmelink, in Eibergen doen alle kinderen mee aan het zesweekse programma Schooljudo. Het programma is aangepast aan de verschillende leeftijdsgroepen en draagt bij aan de motorische en sociale ontwikkeling van leerlingen. De school merkt dat leerlingen betere leren samenwerken en weerbaarder worden.

Schooljudo besteedt aandacht aan zeven waarden

Schooljudo helpt leraren bij het creëren van een positief pedagogisch klimaat en is gebaseerd op de filosofie van de Japanse pedagoog Jigoro Kano. Kano was ervan overtuigd dat judo leidt tot het worden van een sympathieker mens. Het programma richt zich op zeven waarden.

  • Respect: anderen in hun waarde laten
  • Samenwerken: elkaar altijd helpen
  • Discipline: doen wat nodig is
  • Beheersing: in balans blijven
  • Weerbaarheid: sterk staan en volhouden
  • Vertrouwen: op elkaar kunnen rekenen
  • Plezier: lachen en samen veel lol maken

De zeven waarden worden zichtbaar gemaakt, zowel op de judomat als in het klaslokaal. Daardoor beklijven de lessen beter. Op elk judopak staat een van zeven waarden en in de klassen hangt een waardenposter.

Voordat de judolessen van start gaan bespreekt de trainer met de leraar hoe de sfeer in de groep is. Wat zijn aandachtspunten en waar moeten accenten gelegd worden? Zo kan er maatwerk geleverd worden.

Grenzen aangeven en goed bewegen: onderdeel gezonde school

Schooljudo is een activiteit die kan passen bij een gezonde en veilige schoolomgeving. Het programma Gezonde School helpt en stimuleert scholen om planmatig en structureel te werken aan gezondheid en een gezonde leefstijl van leerlingen. Daaronder vallen verschillende thema’s als voeding, bewegen en sport, welbevinden en fysieke veiligheid. 

Meer weten over sport en sociale vaardigheden? 

Meer informatie vind je in de artikelen op Leraar24: Dragen spel en beweging bij aan sociaal en emotioneel leren? en Met Fit for Life sociale vaardigheden trainen.

Meer informatie over het creëren van een veilige schoolomgeving vind je in de Leraar24-artikelen: Wat werkt tegen pesten op de basisschool en Hoe herken je pestgedrag in de klas.

Thema

Curriculum

Onderwerpen

Bewegingsonderwijs


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.