Met Fit for Life sociale vaardigheden oefenen

lerarenredactie | bijgewerkt op 29 april 2019

Jongeren hebben niet alleen kennis maar ook sociale vaardigheden nodig. De maatschappij vraagt om flexibele werknemers die communicatief zijn, initiatief tonen en kunnen samenwerken. Met het programma Fit for Life schenkt het Carmel College Salland hier op een eigentijdse manier aandacht aan. Tijdens sportieve en culturele activiteiten oefenen de leerlingen diverse 21e eeuwse vaardigheden waarbij de nadruk ligt op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Leerlingen worden zo ‘fit for life’.

De Fit for life-activiteiten zijn gericht op sport en cultuur en variëren van dansen, kickboksen en voetbal tot koken, radio maken en musicals opzetten. De activiteiten van Fit for Life in school zijn in samenwerking met de Carmel Classes tot stand gekomen. Voor de activiteiten buiten school wordt er met sportverenigingen en culturele instellingen in de gemeente Raalte samengewerkt.

Sociale vaardigheden staan centraal

Sport en cultuur zijn zeer geschikt voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Daarnaast sluit het aan bij de belangstelling van de leerlingen. Het enthousiasme bij de activiteiten is groot.

Bij Fit for Life staan zes sociale vaardigheden centraal:

 1. Zelfvertrouwen
 2. Betrokkenheid
 3. Inzet
 4. Zelfsturing
 5. Oplossingsgericht handelen
 6. Communiceren

Vaardigheden Fit for Life-leraar

Een Fit for Life-leraar is in staat om een veilig en plezierig klimaat te creëren in de les. Daarnaast is het van belang dat de leraar of trainer de sociale vaardigheden op een gerichte manier integreert tijdens de sportieve en culturele activiteiten. De leraar daagt leerlingen uit en stimuleert ze om hun sociale vaardigheden verder te ontwikkelen.

Doorlopende leerlijn

Het Carmel College Salland heeft een doorlopende leerlijn zodat effecten ook op langere termijn behouden blijven.

Leerjaar 1
Tijdens sportieve- en culturele activiteiten trainen leerlingen spelenderwijs sociale vaardigheden. Voorbeelden van deze activiteiten zijn:

 • Jeugdtrainers- en scheidsrechtercursus
 • EHBO- of reanimatiecursus
 • Koken met en voor anderen
 • Cursus radio maken
 • DJ-workshops
 • Kickboksen
 • Musical presenteren

Leerjaar 2
In het tweede leerjaar richten de leerlingen hun geleerde sociale vaardigheden op ‘de ander’, waardoor niet alleen hun (inter)persoonlijke vaardigheden aandacht krijgen.

Leerjaar 3
In het derde leerjaar oefenen de leerlingen sociale vaardigheden die gericht zijn op de maatschappij. Dit kan bijvoorbeeld bij een bijbaan, stage of vereniging. Er is een koppeling met het beroepsgerichte programma Dienstverlening en Producten en Loopbaan oriëntatie en – begeleiding (LOB).

Loopbaandossier houdt ontwikkeling bij

De ontwikkeling van de leerling wordt bijgehouden in het loopbaandossier. In het loopbaandossier laat een leerling zien welke talenten hij heeft, wat zijn leerpunten zijn en welke groei hij heeft doorgemaakt. Het loopbaandossier groeit vier jaar lang met de leerling mee. Dit dossier kan een leerling meenemen naar het vervolgonderwijs of een eventuele werkgever.

Zorg op maat met Fit for Life-programma

Het programma biedt ook maatwerk voor leerlingen die behoefte hebben aan extra ondersteuning. De mogelijkheden zijn onder andere:

 • weerbaarheidstraining Rots en Water
 • zelfverdediging voor meisjes
 • training agressiebeheersing
 • reflectietraining

Meer weten?

Meer weten over de relatie van sport en cultuur met sociale vaardigheden? Lees dan de volgende Leraar24-publicaties:

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.