Professionele ruimte in het PO

lerarenredactie | bijgewerkt op 02 september 2013

Onder professionele ruimte verstaan we de ruimte die leraren krijgen om als professional hun vak uit te voeren. Professionele ruimte is de ruimte om je expertise in te zetten voor onderwijskwaliteit. Hierin gaat het om beslissen over onderwijsinhoud, onderwijsinrichting (didactisch, pedagogisch en organisatorisch) en professionele ontwikkeling.

Ellen Emonds, po-leraar van het jaar 2012, is bij uitstek een voorbeeld van een leraar die haar professionele ruimte pakt. Hoe doet zij dat op persoonlijk niveau, schoolniveau en klassenniveau?

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.