Spelstimulering: demonstratiespel

lerarenredactie | bijgewerkt op 09 maart 2011

Peuters en kleuters leren door te spelen. Bij de VVE-methodiek Speelplezier wordt spelstimulering en spelbegeleiding dagelijks ingezet om de ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Je stimuleert de spelontwikkeling door regelmatig voor te spelen.

Rollenspel
Rollenspel is de hoogste en de belangrijkste vorm van spel. Kinderen die rollenspel spelen, spelen in overleg met anderen de wereld om hen heen na en zetten die naar hun hand. Kinderen die veel rollenspel spelen, leren om zich in te leven in anderen. Ze leren denken over het denken van anderen. Ze ontwikkelen een theory of mind. Ze maken al spelend de wereld om hen heen eigen.

Voorbeeld
Kinderen hebben voorbeelden nodig. Volwassenen zullen kinderen moeten leren spelen door zelf voor te spelen. Voorspelen in de grote groep is effectief, alle kinderen worden geïnspireerd. Door spelinhouden te demonstreren kunnen er ook nieuwe woorden worden geïntroduceerd. We vangen dan twee vliegen in een klap, kinderen gaan beter spelen en praten.

Grote groep
Omdat het van belang is dat er regelmatig wordt voorgespeeld werkt Speelplezier met speel-leerroutines in de grote groep. Zowel de peutergroepen als de kleutergroepen werken thematisch. Door het thema loopt een rode draad, een speelverhaallijn. De volwassene speelt iedere dag iets voor en stimuleert de kinderen om zelf dat spel of handelingen eruit te gaan spelen en daarop voor te borduren.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.