Muziekles: Uitvoering

lerarenredactie | bijgewerkt op 27 januari 2012

Leraar Ninya de Wever heeft een kort verhaal voorzien van enkele muziekstukken die door kinderen uitgevoerd kunnen worden. De groep is in 4 ‘orkestgroepen’ verdeeld: melodisch percussie, trommels, stemgeluiden en instrumenten die bijzondere of vreemde geluiden kunnen voortbrengen (zoals een keyboard).
Het verhaal wordt voorgelezen en een ‘dirigent’ geeft aan wie wat moet laten klinken. Een ander deel van de klas, of een andere klas, luistert, zijnde het publiek, zodat een echte voorstelling ontstaat.

Schooltv heeft video’s en lesbrieven beschikbaar om meer met muziek in de klas te doen.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.