Co-teaching: leren van en met je collega
praktijk
po vo

Co-teaching: leren van en met je collega

Als leraar sta je vaak alleen voor de klas. Bij een co-teacher kun je terecht met je leervragen, bijvoorbeeld over klassenmanagement. Ook in het kader van passend onderwijs werken reguliere leraren vaak samen met een co-teacher die leerlingen de begeleiding biedt die ze nodig hebben. In dit artikel vertellen twee leraren over hun ervaring en lees je over verschillende vormen van co-teaching.

Op basisschool het Schrijverke in ‘s Hertogenbosch, een reguliere basisschool, krijgen leerlingen die ondersteuning nodig hebben een arrangement in de eigen klas. In bovenstaande video vertellen co-teachers Simone Vereijken en Marcia van der Wens hoe zij dit aanpakken. De wisselwerking tussen reguliere en extra lessen verloopt beter nu ze dit samen doen. Kinderen vinden het fijner dat ze de extra ondersteuning in hun eigen klas krijgen. De leraren vinden gestructureerd werken en je kwetsbaar durven opstellen belangrijk om van elkaar te leren.  

Jezelf verbeteren met co-teaching

Leraar Dian de Visser vindt het prettig om met een co-teacher te werken omdat zij dan de feedback die ze krijgt, direct in de praktijk kan brengen. Bij deze vorm van co-teaching is de vaste leraar voor de klas leidend en de co-teacher ondersteunend. Vragen over bijvoorbeeld klassenmanagement of manieren van instructie kunnen in een praktijksituatie aan bod komen.

  • Deze video kan worden embed

Zes vormen van co-teaching

De leraren van het Schrijverke brengen de volgende vormen van co-teaching in de praktijk brengen:

  • Observerende co-teaching: de ene leraar geeft les en de co-teacher observeert. Zo kunnen ze samen problemen aanpakken
  • Station co-teaching: door verschillende leeractiviteiten en werkvormen in de klas te organiseren kunnen de leraren instructie in een kleine groep aanbieden
  • Alternatieve co-teaching: de co-teacher neemt een klein groepje leerlingen apart en geeft instructie op maat terwijl de andere leraar andere leerlingen begeleidt
  • Assisterende co-teaching: de ene leraar geeft les aan de groep terwijl de co-teacher individuele ondersteuning geeft, bijvoorbeeld helpt bij de planning
  • Parallelle co-teaching: beide co-teachers geven dezelfde les aan de gesplitste groep
  • Complementaire co-teaching: beide co-teachers hebben  een gezamenlijke verantwoording voor de les en vullen elkaar aan waar mogelijk en nodig

Meer weten?

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.