Leraar24 logo
Sociale vaardigheden oefenen met sport en cultuur
praktijk
vo

Sociale vaardigheden oefenen met sport en cultuur

Jongeren hebben niet alleen kennis maar ook sociale vaardigheden nodig. De maatschappij vraagt om flexibele mensen die communicatief zijn, initiatief tonen en kunnen samenwerken. Met het programma Fit for Life schenkt het Carmel College Salland hier op een eigentijdse manier aandacht aan. Tijdens sportieve en culturele activiteiten oefenen de leerlingen diverse 21e-eeuwse vaardigheden waarbij de nadruk ligt op de sociaal-emotionele ontwikkeling.

 • Embedcode

De Fit for life-activiteiten zijn gericht op sport en cultuur en variëren van dansen, kickboksen en voetbal tot koken, radio maken en musicals opzetten. De activiteiten van Fit for Life in school zijn in samenwerking met de Carmel Classes tot stand gekomen. Voor de activiteiten buiten school werken leraren samen met sportverenigingen en culturele instellingen in de gemeente Raalte.

Sociale vaardigheden staan centraal

Met sport en cultuur kun je goed werken aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Daarnaast sluit het aan bij de belangstelling van de leerlingen. Het enthousiasme bij de activiteiten is groot, is te zien in de video.

Bij Fit for Life staan zes sociale vaardigheden centraal:

 • Zelfvertrouwen
 • Betrokkenheid
 • Inzet
 • Zelfsturing
 • Oplossingsgericht handelen
 • Communiceren

Vaardigheden Fit for Life-leraar

Een Fit for Life-leraar is in staat om een veilig en plezierig klimaat te creëren in de les. Daarnaast is het van belang dat de leraar of trainer de sociale vaardigheden op een gerichte manier integreert tijdens de sportieve en culturele activiteiten. De leraar daagt leerlingen uit en stimuleert ze om hun sociale vaardigheden verder te ontwikkelen.

Doorlopende leerlijn

Het Carmel College Salland heeft een doorlopende leerlijn zodat effecten ook op langere termijn behouden blijven. De activiteiten per leerjaar zijn:

Leerjaar 1

Tijdens sportieve- en culturele activiteiten trainen leerlingen spelenderwijs sociale vaardigheden. Voorbeelden van deze activiteiten zijn:

 • Jeugdtrainers- en scheidsrechtercursus
 • EHBO- of reanimatiecursus
 • Koken met en voor anderen
 • Cursus radio maken
 • DJ-workshops
 • Kickboksen
 • Musical presenteren

Leerjaar 2

In het tweede leerjaar richten de leerlingen hun geleerde sociale vaardigheden op ‘de ander’, waardoor niet alleen hun (inter)persoonlijke vaardigheden aandacht krijgen.

Leerjaar 3

In het derde leerjaar oefenen de leerlingen sociale vaardigheden die gericht zijn op de maatschappij. Dit kan bijvoorbeeld bij een bijbaan, stage of vereniging. Er is een koppeling met het beroepsgerichte programma Dienstverlening en Producten en Loopbaan oriëntatie en – begeleiding (LOB).

Loopbaandossier houdt ontwikkeling bij

De ontwikkeling van de leerling wordt bijgehouden in het loopbaandossier. In het loopbaandossier laat een leerling zien welke talenten hij heeft, wat zijn leerpunten zijn en welke groei hij heeft doorgemaakt. Het loopbaandossier groeit vier jaar lang met de leerling mee. Dit dossier kan een leerling meenemen naar het vervolgonderwijs of een eventuele werkgever.

Zorg op maat met Fit for Life-programma

Het programma biedt ook maatwerk voor leerlingen die behoefte hebben aan extra ondersteuning. De mogelijkheden zijn onder andere:

 • weerbaarheidstraining Rots en Water
 • zelfverdediging voor meisjes
 • training agressiebeheersing
 • reflectietraining

Meer weten?

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.


Leraar24 is een samenwerking tussen