Filteren

334 resultaten

334 resultaten Sorteren op Wis alle filters
Leerlingen werken in een klaslokaal
  • VO

Beïnvloedt tweetalig onderwijs de vakspecifieke kennis en vaardigheden van de leerlingen?

Leerlingen die tweetalig onderwijs krijgen, bouwen een significante voorsprong op in woordenschatkennis en schrijfvaardigheid. Het tweetalig onderwijs heeft geen negatief effect op de kennis van andere vakken (zoals geschiedenis).

07 september 2018 | onderzoek

tekening van leraar voor het bord, die in de spiegel kijkt
  • MBO

Mbo-docent een vak apart: opleiding leraar beroepsonderwijs

De afstudeerrichting Leraar beroepsonderwijs op de tweedegraads lerarenopleiding is specifiek ontwikkeld voor het mbo. Waarom is een aparte opleiding nodig?

30 juli 2018 | onderzoek

Twee leraren staan voor schoolbord
  • PO
  • VO
  • MBO
  • SO

Wat weten we over duobanen in het onderwijs?

Succes van duobanen in het onderwijs hangt af van de cultuur en organisatie van de school, afspraken over de taakverdeling en een soepele samenwerking tussen leraren. Een goede invulling van duobanen heeft voordelen voor de leraar en de school.

15 juli 2018 | onderzoek

leraar en leerlingen werken op de grond met tablets
  • PO

Kan geautomatiseerde feedback op digitale oefeningen instructie van de leraar vervangen?

De onmiddellijke feedback die digitale oefenprogramma’s geven, maken digitale omgevingen effectief. Maar een direct causaal verband vaststellen is moeilijk. Digitale feedback kan daarom beter als aanvulling en niet als vervanging van de leraar worden gebruikt.

09 juli 2018 | onderzoek

tekening van mensen die stijgende weg richting leren bewandelen
  • MBO

Sociaal kapitaal in het mbo: investeren in relaties en netwerken

Mbo-studenten hebben soms maar een beperkt sociaal netwerk. Dat belemmert hen bij het zoeken naar werk. Hoe kan de school hierbij helpen?

03 juli 2018 | onderzoek

scholieren in een kring met boeken voor zich
  • MBO

Leiden taalopdrachten in een beroepsgerichte context tot grotere leeropbrengsten?

Betekenisvolle opdrachten, die samenhangen met de beroepscontext, helpen de mbo-student in zijn (vreemde)taalontwikkeling.

02 juli 2018 | onderzoek