Voorbereid op de toekomst: 21ste-eeuwse vaardigheden in het mbo

Het beroepsonderwijs moet jongeren opleiden tot zelfredzame, kritische burgers en werknemers. Dat vraagt om aandacht voor 21ste-eeuwse vaardigheden. Wat zijn die vaardigheden en hoe kan het mbo daaraan invulling geven?

8 juni 2018 | onderzoek | mbo

Cluster 1 biedt onderwijs aan leerlingen met een visuele beperking

Cluster 1-scholen bieden onderwijs aan leerlingen met visuele beperkingen, maar wat zijn dat precies en hoe kunnen scholen daar rekening mee houden?

bijgewerkt op 19 maart 2018 | praktijk | so

Transitie van vmbo naar mbo: zonder struikelen over de hobbel

De overgang van het vmbo naar het mbo blijkt in de praktijk vaak een lastige stap. Wat kunnen opleidingen en leraren doen om deze overgang te versoepelen?

26 september 2018 | onderzoek | mbo

Professionele ruimte voor de leraar

De ontwikkeling van de leraar wordt beïnvloed door de manier waarop hij zijn professionele ruimte beleeft en inzet.

bijgewerkt op 3 december 2013 | onderzoek | po | vo | mbo | so

Cultuur in de Spiegel biedt basis voor cultuuronderwijs

Het onderzoeksproject Cultuur in de Spiegel biedt een theoretisch kader en handreikingen voor het ontwikkelen van cultuuronderwijs.

bijgewerkt op 21 juni 2016 | onderzoek | po | vo | so

Sociaal kapitaal in het mbo: investeren in relaties en netwerken

Mbo-studenten hebben soms maar een beperkt sociaal netwerk. Dat belemmert hen bij het zoeken naar werk. Hoe kan de school hierbij helpen?

3 juli 2018 | onderzoek | mbo