Filteren

313 resultaten

313 resultaten Sorteren op Wis alle filters
jongen installeert Facebook op iPad
  • PO
  • VO

Gebruik sociale media in de klas leidt soms tot betere leerresultaten

De resultaten van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs worden niet per se beter als sociale media worden ingezet in de klas, behalve soms bij taal. Belangrijk is een bewuste keuze voor het gebruik van sociale media, die aansluit bij de schoolvisie.

29 maart 2018 | onderzoek

  • MBO

Goede buitenlandse voorbeelden van onderwijs aan hoger opgeleide vluchtelingen

Welke initiatieven zijn er in het buitenland voor onderwijs aan hoger opgeleide vluchtelingen, die leiden tot werk op niveau?

19 maart 2018 | onderzoek

  • PO
  • VO

Leidt functiemix in po en vo tot hoger salaris?

Hoe hangt het loon en vooral de functiemix voor onderwijspersoneel in po en vo samen met carrièreperspectieven, opleidingsniveau en professionaliseringsactiviteiten?

19 maart 2018 | onderzoek

  • PO
  • VO
  • SO

Buitenschoolse behandelingen dyslexie

Welke soort buitenschoolse behandelingen voor dyslexie zijn effectief? En kunnen ze ook op school worden ingezet?

19 maart 2018 | onderzoek

  • PO

Effectieve stimulering van taalontwikkeling bij NT2-leerlingen

Hoe stimuleer je effectief de taalontwikkeling van kinderen die Nederlands als tweede taal (NT2) spreken?

19 maart 2018 | onderzoek

  • PO

Wat levert vakintegratie in het po op?

Taal- en rekenlessen integreren in het bètaonderwijs kan bijdragen aan zowel domeinkennis als taal- en rekenvaardigheden. Andere vaardigheden, zoals problemen oplossen, omgaan met informatie en samenwerken, kunnen leerlingen alleen goed ontwikkelen als ze voldoende domeinkennis hebben.

16 maart 2018 | onderzoek