Filteren

320 resultaten

320 resultaten Sorteren op Wis alle filters
 • MBO

Leiden taalopdrachten in een beroepsgerichte context tot grotere leeropbrengsten?

Betekenisvolle opdrachten, die samenhangen met de beroepscontext, helpen de mbo-student in zijn (vreemde)taalontwikkeling.

12 juli 2018 | onderzoek

kinderen met rugzak lopen op schoolplein
 • PO
 • VO
 • MBO

Overgang po-vo en vmbo-mbo

Het niveau van leerlingen op de middelbare school komt in 30 procent van de gevallen niet overeen met het basisschooladvies, blijkt uit onderzoek.

bijgewerkt op 02 januari 2017 | onderzoek

Leraar geeft uitleg aan leerling zittend aan bureau
 • VO
 • MBO
 • SO

Hoe kan het voortgezet onderwijs bijdragen aan perspectief voor leerlingen met autisme?

Conclusie uit verschillende studies: leerlingen met autismespectrumstoornis hebben baat bij gerichte begeleiding in het regulier of speciaal voortgezet onderwijs; maatwerk is van belang. Maar meer empirisch onderzoek hiernaar is wenselijk.

11 juni 2018 | onderzoek

Meisjes eten lunch aan schooltafel
 • PO

Wat is het effect van een continurooster op leerlingen in het basisonderwijs?

Bij een continurooster blijven leerlingen verplicht over op school. Wetenschappelijk onderzoek naar de effecten hiervan ontbreekt. Beperkte resultaten van onderzoek naar het bioritme van basisschoolleerlingen laten zien dat het continurooster slecht aansluit bij het concentratievermogen van leerlingen.

15 mei 2018 | onderzoek

Docent zit met leerlingen op de grond en leest voor
 • PO

Voelen leraren zich bekwaam om gym en kunstonderwijs te geven bij hoge werkdruk?

Leraren die meer werkdruk ervaren, twijfelen vaker aan de eigen bekwaamheid en zijn minder tevreden over hun werk. Daarentegen zijn leraren die zich bekwaam voelen juist tevredener. Hoe zit dit bij bewegingsonderwijs en cultuureducatie, vakken waar leraren eerder twijfelen aan eigen kunnen?

10 mei 2018 | onderzoek

meisje kijkt naar begroeting in meer talen
 • PO
 • VO

Presteren leerlingen op internationale of tweetalige scholen beter?

Verschillende onderzoeken stellen dat schoolprestaties van leerlingen verbeteren door tweetalig onderwijs. In Nederland komt uit onderzoek naar voren dat leerlingen met tweetalig onderwijs een blijvende voorsprong behalen op leerlingen van reguliere scholen. Dit gaat niet ten koste van andere vakken.

26 april 2018 | onderzoek